onsdag29 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Det här är inte en omställning till nära vård”

Publicerad: 27 november 2019, 13:13

Talla Alkurdi (S), hälso- och sjukvårdsregionråd i opposition. Petra Larsson (S), andre vice ordförande i valfrihetsberedningen samt produktionsutskottet.

Vårdval reumatologi är ett steg på vägen mot att montera ner vår gemensamma välfärd, skriver Talla Alkurdi (S) och Petra Larsson (S).


Region Stockholm ska under nästa år privatisera vården inom reumatologi genom att införa vårdval. Beslutet som fattats av den moderatledda majoriteten kommer att bryta ner ett vårdområde som i dag är välfungerande, med korta väntetider och nöjda patienter. Vi socialdemokrater vill hävda att beslutet är rent ideologiskt, där högerpartierna gradvis monterar ner vår gemensamma välfärd för att skapa opinion för att införa privata sjukvårdsförsäkringar. Det här är inte en omställning till nära vård, då majoriteten i sin budget försämrar förutsättningarna för en sammanhållen och utbyggd nära vård.

Den dåvarande alliansen lyfte för första gången förslaget om att införa vårdval reumatologi 2017. Förslaget möttes av hårt motstånd från patienter, profession och forskning. Gemensamt hävdades det att privatiseringen riskerade att leda till att friskare patienter prioriterades framför sjukare, att läkemedelskostnaderna skulle öka och att forskning och utbildning var hotad. Den omfattande kritiken gjorde att förslaget lyckligtvis kunde stoppas.

Förra veckan röstade den moderatledda majoriteten i Region Stockholm igenom att vårdval reumatologi ska införas under nästa år. Detta väcker såklart frågor. Upplever patienterna att de inte längre får bra vård? Har professionen svängt i frågan om att en privatisering skulle stärka vården? Svaret på dessa frågor är nej. Inför fullmäktige mottog alla ledamöter två brev signerade av Reumatikerförbundet samt företrädare för det regionala programområdet, där det stod att läsa vilka allvarliga konsekvenser en privatisering kan leda till genom en uppsplittring av vården och försämrad kvalitet. Tillgängligheten inom den reumatiska vården är fortsatt god, 98 procent av patienterna får vård i tid. Att en förändring av vårdens organisering varken är nödvändig eller önskvärd finns det inga tveksamheter kring.

Det finns mycket som tyder på att farhågorna kring vårdvalets införande kan besannas. Vi har sett denna utveckling inom neurologin, där vårdval infördes 2017. De privata vårdgivarna som skulle etablera sig inom vårdvalet har lyst med sin frånvaro och under året har två mottagningar stängt, vilket försämrat vården ytterligare. Det saknas mottagningar att remittera till och endast 37 procent av patienterna får ett besök inom 90 dagar. Den förda politiken är i direkt konflikt med att bygga upp en god och nära vård.

Artikelförfattarna från majoriteten skriver att de nu, efter att beslutet om att införa vårdval inom reumatologi redan är fattat, ska ha en dialog med patientföreträdare och profession. Det är anmärkningsvärt att detta inte skett tidigare i processen. De framhåller gärna att det är ”proffsen som ska styra vården” samtidigt som de agerar på motsatt vis.

Den övergripande målsättningen med Moderaternas vårdpolitik i Region Stockholm är att montera ner vår gemensamt finansierade välfärd genom att införa privata sjukvårdsförsäkringar, vilket uttrycks i finansregionrådets nyligen lanserade bok. Från ett socialdemokratiskt perspektiv ser vi att de privatiseringar som genomförts på snart 40 vårdområden i regionen är en metod för att gradvis försämra förtroendet för sjukvården så att medborgarna inte ser något annat alternativ än att köpa dyra försäkringar. Vårdval reumatologi är ytterligare ett steg i denna riktning.

Vi socialdemokrater i Region Stockholm tror på vår gemensamma välfärd som vi byggt upp i generationer. Efter tretton år av moderat styre i regionen vill vi se en annan riktning, där vi ger sjukhusen rätt förutsättningar för att bedriva sitt uppdrag och stärker primärvården – samtidigt som vården präglas av hög kvalitet och kontinuitet. Så skapar vi en god vård, för alla.

TALLA ALKURDI, PETRA LARSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev