Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Det juridiska läget är inte oklart

Publicerad: 23 maj 2019, 05:00

Mona Heurgren, avdelningschef statistik och jämförelser, Socialstyrelsen. Peter Alvinsson, avdelningschef e-hälsotjänster, E-hälsomyndigheten.

Foto: Fribild

Det skriver Peter Alvinsson från E-hälsomyndigheten och Mona Heurgren från Socialstyrelsen i en replik till Lif om läkemedelsstatistik.

Ämnen i artikeln:

StatistiksekretessE-hälsomyndighetenSocialstyrelsen

Anders Blanck, vd för Lif – de forskande läkemedelsföretagen, riktar i en debattartikel i Dagens Medicin allvarliga anklagelser mot Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten. Myndigheterna påstås aktivt motarbeta läkemedelsföretagen när det gäller datatillgång på ett sätt som skadar grunden för samverkan inom life science. Detta är något vi bestämt tillbakavisar.

Tvärtemot vad Anders Blanck hävdar är det juridiska läget inte oklart när det gäller möjligheterna att lämna ut läkemedelsstatistik. Efter en dom i kammarrätten och noggranna rättsutredningar kom E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen i vintras fram till att delar av våra statistikleveranser inte kan fortsätta som tidigare. Det gäller uppgifter som avslöjar försäljningsvolymer av enskilda läkemedelsprodukter.

Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten är självfallet angelägna om att data ska nå så många som möjligt och göra största möjliga nytta. Vi myndigheter delar Anders Blancks uppfattning att en nära och förtroendefull samverkan mellan offentliga och privata aktörer är avgörande för life science. Samtidigt finns lagstiftning om dataskydd och sekretess som inte kan åsidosättas. De juridiska frågorna har analyserats omsorgsfullt men slutsatsen är tyvärr att vissa statistikleveranser till enskilda, till exempel företag, med nuvarande lagstiftning inte kan fortsätta på samma sätt som tidigare.

Det handlar inte om orimligt strikta tolkningar – hade det funnits ett juridiskt utrymme för oförändrade utlämnanden hade vi använt det. När det gäller data till andra myndigheter är rättsläget annorlunda. E-hälsomyndigheten har uppgiftsskyldighet gentemot såväl Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som regionerna. Vidare är möjligheterna större att lämna uppgifter till mottagare där uppgifterna kommer att skyddas av bestämmelser om sekretess.

Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten har nu tagit fram en process där läkemedelsföretag kan lämna samtycke för att andra ska kunna beställa uppgifter om försäljningsvolymer av läkemedelsföretagets produkter. På så sätt kan viss datautlämning som annars hade berörts av inskränkningar fortsätta.

Både Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten har haft dialogmöten med läkemedelsbranschen, och kommer att bjuda in till ytterligare dialog. För oss myndigheter är det viktigt att nu fortsätta samtalen kring de här frågorna och samtidigt se hur förändringarna i utlämning av läkemedelsstatistik på sikt kan påverka möjligheten att följa läkemedelstillgång, kostnader och uppföljning.

Den långsiktiga målsättningen för myndigheterna är, och kommer att fortsätta vara, att kunskapen i registren på ett rättssäkert sätt ska komma hela Sverige till gagn för att skapa en god och jämlik vård och omsorg för alla.

Relaterat material

”Utan företag växer inte svensk life science”

PETER ALVINSSON, MONA HEURGREN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev