Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Det krävs en nationell strategi i kampen mot cancer”

Publicerad: 4 februari 2016, 13:50

Cancer är vår tids folksjukdom och därför behöver mer göras, skriver två moderater.


I dag den 4 februari infaller Internationella cancerdagen.

Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna och tyvärr är det fortfarande alldeles för många i Sverige som drabbas, årligen närmare 60 000 personer. Dessvärre fortsätter cancerfallen att öka kontinuerligt, dels på grund av att vi blir äldre, men också på grund av livsstil.

Det är numera en av vår tids folksjukdomar. Därför är det angeläget att få en ny utvecklad nationell cancerstrategi, 2.0, på plats som axlar upp arbetet med bland annat vårdprocesser, väntetider, behandlingsformer, tydlig mål- och kvalitetsförbättringar etc. Det duger inte att stå still när vi vet så mycket mer för att nå bättre och längre överlevnadstid för allt fler.

Det är dags att visa politiskt ledarskap.

Hälso- och sjukvården har stegvis utvecklat bättre metoder för cancer. Behandlingar är nu både effektivare och mer precisa. Men det finns fortfarande stora oacceptabla regionala skillnader, både i utfall och väntetider. Tydliga förbättringar har gjorts sedan alliansregeringens nationella cancerstrategi beslutades år 2009 och inte minst med regionala cancercentrum som viktig framgångsfaktor. Tydliga spårbara nationella riktlinjer bland annat för att minska insjuknandet i cancer, förbättra kvaliteten i omhändertagande, förlänga överlevnadstid och förbättra livskvalitet, minska regionala skillnader i överlevnadstid, samt att minska skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Men fortfarande är det för stora skillnader mellan sjukhus, landsting och regioner, vilket är oacceptabelt. Cancervården måste bli mer jämlik. Bostadsort, kön eller socioekonomisk tillhörighet skall inte avgöra vilken vård eller behandling som ges.

Moderaterna vill än bättre kunna svara på vårdens utmaningar och omprövar och förnyar nu sin politik. Goda erfarenheter måste systematiseras, överföras, göras mer användbara och med tydliga mätbara jämförelser, steg för steg, för att vårda fler och bättre. Lära av t ex Region Östergötland som påskyndar diagnostiseringen inom 1-3 arbetsdagar för koordinering av behandling för bland annat akut leukemi, huvud/hals, urinblåsa/övre urinvägar, prostata och matstrupe/magsäck. Eller som i Västra Götalandsregionen digitalisera hela cancerkedjan, vilket blir extra viktigt med rådande brist på patologer. I Stockholms läns landsting och Region Gotland prövas screening för att snabbare hitta kolorektal cancer, eftersom evidens visar på att det är lika effektivt som för att hitta bröstcancer.

Därför krävs nu krafttag för att utveckla en ny nationell cancerstrategi, 2.0, långsiktig hållbar utvecklingsplan med bland annat fler investeringar i prevention; det mest betydelsefulla för att minska sjuklighet och död i cancer, bemöta fler som kommer att leva med behandlad cancer och leva med ökad risk för ytterligare tumörer, kunskapsbildning och kunskapsspridning inom cancervård måste stärkas.

Cancer är vår tids folksjukdom och därför behöver mer göras. En svag vänsterregering presenterar inga förslag på riksdagens bord och propositionslistan från socialdepartementet är tom. Det duger inte för att höja kampen mot cancer. Det är dags att visa politiskt ledarskap. Sverige kan mer.

CECILIA WIDEGREN OCH CARL JOHAN SONESSON

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev