måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Det krävs krafttag för att hindra NKS från att sjunka”

Publicerad: 28 maj 2019, 05:00

Jonas Lindberg, sjukvårdspolitisk talesperson för Vänsterpartiet Region Stockholm.

Den blågröna majoritetens ovilja att göra vad som krävs för att bli en god arbetsgivare river upp stora sår i sjukhusets ekonomi, skriver Jonas Lindberg (V).


Om Region Stockholm är Titanic så är Nya Karolinska sjukhuset (NKS) isberget. Varje dag kommer nya uppgifter om en ekonomi i fritt fall. Vårdpersonal slutar, intensivakuten lyckas inte behålla sina chefer. NKS skapar mindre vård för mer pengar. Har vi bara sett toppen på isberget?

Det är en tragedi för Stockholms skattebetalare att fram till år 2040 plundras på enorma skattebelopp på grund av den upphandlingsmodell – offentlig-privat samverkan, OPS – som moderatstyret i regionen beslutade sig för att genomföra i strid mot alla råd. Det är en sorg för all vårdpersonal som har sett stora delar av sina arbetsplatser tappa kompetens. Det är också en sorg för alla de patienter som drabbas av allt längre operationsköer.

Att Region Stockholm beslutade sig för att både bygga ett nytt sjukhus och samtidigt skapa en helt ny vårdorganisation, framdriven av konsulter och byråkrater, är en av huvudorsakerna till dagens skenande kostnader. En annan anledning är det faktum att NKS från början fick skötas av en helt fristående förvaltning inom regionen, utan koppling till planering av övrig vårdstruktur. Det har lett till att mycket av vårdplaneringen i Region Stockholm ligger markant efter. Delar av den vård som ska flytta ut från NKS har ingenstans att ta vägen eftersom den strukturen ännu inte finns.

Ett så högspecialiserat sjukhus som NKS, där den högsta kompetensen krävs, borde rimligtvis också vara löneledande för vårdpersonal och det borde erbjuda en god arbetsmiljö. Istället är det precis tvärtom. Den enda möjligheten för vårdpersonal att få upp sina löner verkar vara att byta jobb till något utanför sjukhuset på grund av regionens politiskt beslutade lönekartell.

En stor orsak till det skenande budgetunderskottet är hög personalomsättning och dyr inhyrd personal. En inhyrd operationssjuksköterska kostar 168 000 kronor i månaden. På landets mest avancerade akutmottagning är närmare hälften av specialistläkarna inhyrda! Den blågröna majoritetens ovilja att göra vad som krävs för att bli en god arbetsgivare river upp stora sår i sjukhusets ekonomi. Samtidigt lägger styrande politiker allt ansvar på chefer, som saknar mandat, att ro den politiskt beslutade vårdorganisationen i hamn. Ansvariga politiker som Irene Svenonius (M) gör allt för att majoriteten ska slippa ta ansvar i denna soppa. Istället säger de att sjukhuset måste ha budgetdisciplin, att cheferna ska göra vad som krävs. Går det ens att prata om budgetdisciplin och lokalt ledarskap om budgeten inte är realistisk, om cheferna bakbinds av regionens kritiserade personalpolitik?

Vi menar att det behövs både akuta kortsiktiga lösningar men också långtgående satsningar för att rädda NKS från att helt kollapsa.

■ Politiken måste få ordentlig insyn. Mycket av de skenande kostnaderna beror på stora ekonomiska beslut som verkar tas informellt, utan protokoll, mellan NKS och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Vi vill se en formalisering av dessa beslut och insyn. Folkvalda representanter måste få full kännedom, inte bara fragment. Den beställar-utförarmodell som tillämpas i regionen är fullständigt förödande för ansvarsutkrävande. Den tystnadskultur och de viskningslekar som pågår måste omedelbart upphöra!  
■ Personalsatsningar. Ett sjukhus som har mängder av stängda vårdplatser och personalbrist kan rimligtvis inte införa anställningsstopp. Det krävs stora satsningar på löner för till exempel sjuksköterskor och undersköterskor samt hälsosamma arbetstider för att vända spiralen med inhyrd personal och hög personalomsättning. Det kommer att kosta på kort sikt men löna sig framåt. Sjukhuset måste få förutsättningar och tid för att göra detta. Det är omöjligt att göra besparingar i miljardklassen och samtidigt göra offensiva personalsatsningar. Regionen gör i år 2,2 miljarder i överskott. Pengarna finns.
■ Förändra verksamhetsmodellen. Den tematiska modellen som sjukhuset nu styrs utifrån har skapat fler chefer än vårdplatser och ersatt stuprörstänk med sugrörstänk. Modellen i sig gör att man faktiskt knappt vet vad det är som driver kostnaderna och budgetunderskottet.
■ Tillsätt en kriskommission. Låt den inkludera dem som tidigare i NKS-processen inte har fått vara delaktiga: fackliga företrädare och professioner. Ge den ett tydligt och heltäckande uppdrag att vända på alla stenar. Även det faktum att NKS i dag är uppdelat på två sajter, Huddinge och Solna, och om det fortsatt ska vara så.

JONAS LINDBERG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev