tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Det krävs mer än en patientlag för att stärka patientens ställning”

Publicerad: 16 mars 2017, 06:00

Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer.

Det behövs politiskt ledarskap om vi ska kunna främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet, skriver Nätverket mot cancer i en debattartikel, med anledning av Vårdanalys rapport om patientlagen.

Ämnen i artikeln:

Gabriel WikströmSocialstyrelsen

Nu vet vi. Den nya patientlagen är ett misslyckande. När Myndigheten för vård- och omsorgsanalys presenterade sin slutrapport framgick att utvecklingen faktiskt gått baklänges. Det patientinflytande och den delaktighet som lagen var tänkt att stärka har minskat jämfört med året innan lagen trädde i kraft.

Syftet med patientlagen var att stärka patientens ställning i vården samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Många studier har visat att svensk vård har stora brister på dessa områden.

Vårdanalys har redan tidigare funnit brister. I förra årets uppföljning skrev man att det är ”tydligt att patientlagen inte föranlett några större förändringar i landstingens strategier och arbetssätt.”

Vår slutsats är att det inte räcker med allmänna skrivningar om att stärka patientens ställning, uppenbarligen inte ens när de samlas i en särskild lag. Det behövs politiskt ledarskap i de frågor där det finns val att göra. Låt oss ge tre exempel.

1. Alla ska ha rätt till den bästa vården

Nätverket mot cancer har längre drivit frågan att nationella riktlinjer kring vad som är rätt vård ska bli obligatoriska. Alla patienter har rätt till en vård baserad på bästa möjliga. Därför var det glädjande när den sittande regeringen i sin första regeringsförklaring deklarerade att ”dagens nationella riktlinjer ska bli obligatoriska”.

Den kunskapsstödsutredning som nu arbetar med frågan fick dock det föga förpliktigande uppdraget att ”utreda förutsättningarna för samt behovet och lämpligheten av att göra nationella riktlinjer inom hälso- och sjukvård i någon form obligatoriska eller mer bindande.” Vad utredningen tycker är ”lämpligt” kommer vi att få veta i sommar. Här har Gabriel Wikström ett val. Är han beredd att stå upp för patienternas rätt?

2. Alla ska ha rätt till en erfaren kirurg

En statlig utredning konstaterade för nästan två år sedan att runt 500 liv om året skulle kunna räddas om den högspecialiserade kirurgin koncentrerades till ett fåtal sjukhus. Regeringen har nu äntligen gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en process för att nivåstrukturera den högspecialiserade vården. Vi välkomnar uppdraget men är fortfarande oroliga att utvecklingen inte kommer att gå tillräckligt snabbt och långt.

Uppdraget till Socialstyrelsen säger inget om vilka kriterier som ska gälla. Det innehåller inget tydligt mål för hur många operationer ett sjukhus bör göra per år och det beskriver en process där besluten delegeras till arbetsgrupper. Processen kanske är bra men vad gör regeringen om den inte leder tillräckligt långt. Är Gabriel Wikström beredd att driva frågan fullt ut? Här finns ett val.

3. Alla ska ha rätt till de bästa läkemedlen

Det är inte ovanligt att det tar mellan ett och två år mellan att EU godkänner ett nytt läkemedel mot cancer och att det börjar nå svenska patienter. Innan det verkligen är brett använt i hela landet kan det gå flera år till. Förhandlingar om pris och samordning mellan olika aktörer tillåts gå ut över de patienter som väntar.

Regeringen har tillsatt en utredning och gett Vårdanalys ett uppdrag att se över hur cancerläkemedel används. Det är bra men inte tillräckligt. Det är nu patienterna väntar. Det är nu människor dör medan de väntar. Vad är Gabriel Wikström beredd att göra medan han väntar på vad utredningarna kommer fram till. Det är ett val.

Regeringen rör sig i rätt riktning och utredningar och uppdrag är inte fel i sig. Men patienternas rättigheter kommer inte att ställas i första rummet om inte någon fullt ut tar ställning för det. Svensk sjukvård är full av olika intressen och när valen väl ska göras finns det många andra som ropar. Det finns ett motstånd mot en starkare kunskapsstyrning. Det finns ett motstånd mot en koncentration av vården. Det finns ett motstånd mot en snabbare introduktion av nya läkemedel. Det motståndet behöver mötas av ett starkt politiskt ledarskap.

Vill du stärka patienternas ställning är du välkommen upp på barrikaderna med oss Gabriel. Vi saknar dig där!

KATARINA JOHANSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev