måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Det mest anständiga är att åtalet läggs ner”

Jag var en av dem som erbjöds förmånen att bli testad, skriver Sven Britton, professor emeritus, om att åtal väckts för en testning för bestämning av antikroppar mot sars-cov-2. (1 kommentar)

Publicerad: 15 februari 2022, 04:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sven Britton, professor emeritus, infektionssjukdomar, Karolinska institutet. Till höger en illustration av antikroppar mot sars-cov-2.

Foto: Getty Images


Ämnen i artikeln:

CovidtestUppsala universitet

Åke Lundkvist, professor i virologi vid Uppsala universitet, har anmälts till åtal av Överprövningsnämnden för etikprövning, Önep, en av tre nya statliga myndigheter som bildats för att händelser som Macchiariniskandalen på Karolinska universitetssjukhuset inte ska upprepas. Och nu har åtal väckts vid Uppsala tingsrätt.   

I korthet gäller saken att Åke Lundkvist våren 2020 kontaktades av ett företag för utvärdering av ett mikrotest (stick i fingret) för bestämning av antikroppar, det vill säga påvisande av om man genomgått infektion eller ej av sars-cov-2, det nya coronavirus som sedan några månader spridit sig också i Sverige. Testet visade sig vara mycket pricksäkert vilket Åke Lundkvist publicerade i en vetenskaplig artikel i april 2020. Ett antal testkit blev över och han erbjöd då vänner och kollegor att testa sig då det vid denna tid, 22 till 26 april 2020, ännu inte fanns något test på marknaden för att få reda på om man haft infektionen.  

Läs mer: Chef för etikprövning vill ha ändringar i etikprövningslagen 

En privatperson tipsade en reporter på Upsala Nya Tidning, UNT, om vänskapstestningen. Denne beskrev det som ett forskningsprojekt med Åke Lundkvist som huvudansvarig, för vilket han inte sökt och fått etiskt godkännande före genomförandet. Det stod snabbt klart att väldigt få, cirka 7 procent, av de testade visade sig ha haft infektionen – tvärtemot vad man vid den här tiden trodde på Folkhälsomyndigheten. Detta refererades som ett forskningsresultat i UNT och journalisten och personen som tipsade tidningen polisanmälde Åke Lundkvist för forskning utan etiskt tillstånd. Anmälan gick vidare till Önep och därifrån till åklagare som nu beslutat sig för att åtala. Förhandling startar den 3 maj i Uppsala tingsrätt, drygt två år efter det sagda brottet.

Forskning är enligt etikprövningslagen ”vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete eller vetenskapliga studier genom observation om arbetet eller studierna görs för att inhämta ny kunskap”. I det här fallet var det inte fråga om experimentellt eller teoretiskt arbete utan om ”studier genom observation”. Men studier som har till syfte att ta reda på om människor har smittats kan inte anses vetenskapliga i lagens mening. I lagen sägs att syftet med den är ”att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning”. Det bekräftar vad jag förstår att lagen inte skall tillämpas i detta fall. 

Åtalet borde dessutom falla redan på det faktum att provsvaren levererades anonyma till Åke Lundkvist, medan den provtagne fick svaret direkt vid provtagningstillfället. För anonymiserade prover behövs inget etiskt godkännande enligt etikprövningslagen förutsatt att provtagning är frivillig och inte innebär risk för den provtagne. Enligt lagen behövs etiskt tillstånd bara om provet ”avser studier som tagits från en levande människa och kan härledas till denna människa”. Sedan provsvaret lämnats till den enskilde kunde provresultaten i det här fallet inte härledas till de personer som testats. 

Ingen ersättning krävdes av den provtagne och erbjöds inte heller Åke Lundkvist av företaget som ställt testerna till förfogande för utvärdering. Vi som fick chansen att delta – huvudsakligen sjukvårdsanställda - är enbart tacksamma för denna värdefulla och osjälviska väntjänst som nu plågat Åke Lundkvist under snart två år och till avsevärda kostnader i advokatarvoden. Ledningen vid Uppsala universitet har inte kommit honom till undsättning trots en mycket framgångsrik, internationellt erkänd forskning och forskarutbildning sedan många år i universitetets namn. Rimligen borde dess ansvariga veta vad som ska kallas forskning. 

Eftersom Önep, vars ordförande är ett justitieråd , uppenbarligen uppfattar detta vänprojekt som åtalsvärt och därmed  sätter igång  denna process i ett redan överansträngt rättsväsende undrar man vad åklagaren respektive Önep vill få ut av detta? Inte kan det väl vara det tvååriga fängelsestraff som kan bli den yttersta konsekvensen av brott mot etikprövningslagen? Vad man däremot säkert åstadkommit redan är långt lidande för Åke Lundkvist och stora kostnader för rättsväsendet.

Då jag var en av dem som erbjöds förmånen att bli testad är jag medbrottsling, eftersom jag som professor och forskare borde ha försäkrat mig om att det som av Önep bedöms som forskning också hade omfattats av etisk prövning. Alternativt är jag brottsoffer eftersom jag, visserligen frivilligt, utsatts för ett olagligt ingrepp. Jag kommer att framträda i bägge rollerna vid en eventuell förhandling i Uppsala tingsrätt den 3 maj. Det mest anständiga är dock att åtalet läggs ner eftersom det inte var fråga om forskning och då anonyma prover inte omfattas av etikprövningslagen.

Sven Britton, professor emeritus, infektionssjukdomar, Karolinska institutet

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2022-02-16

KAN INTE ANNAT ÄN ATT HELHJÄRTAT INSTÄMMA MED MIN TIDIGARE LÄRARE I INFEKTIONSMEDICIN SVEN BRITTON - OM ATT ÅTALET BÄST BARA SNARAST BORDE LÄGGAS NER!

OCH DETTA OCKSÅ MOT BAKRUND OCKSÅ AV MINA ERFARENHETER SÅSOM ATT JAG NU UNDER MÅNGA ÅR EFTER MIN LÄKARURBILDNING PÅ BL.A. KAROLINSKA INSTITUTET + FLERA ANDRA LÄROSÄTEN SAMT MÅNGA ÅRS INTERNATIONELLT ARBETE MED MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, DEMOKRATI- OCH FOLKHÄLSO-PROJEKT OCH INTE MINST SETT MÅNGA IMPERTINENTA OCH OMOTIVERADE PÅHOPP PÅ LÄKARKOLLEGOR OCH MEDICINSKA FORSKARE - ÄVEN OM JAG NATURLIGTVIS HELT INSTÄMMER I ATT DESSA MÅSTE HA KRITISKA ÖGON OCH ÖRON PÅ SIG SOM KRITISKT GRANSKAR DEN TYVÄRR OFTA SMALA FORSKNINGEN SOM TYVÄRR OCKSÅ OFTA ÄR BORTKASTADE PENGAR OCH ENDAST ÄR TILL FÖR ATT SKAFFA AKADEMISKA TITLAR, PRESTIGE OCH DOKTORSGRADER TILLLIKA TILL FORSKNING SOM ALDRIG FÅR NÅGON PRAKTISK OCH KLINISK TILLÄMPNING ÖHT!

roger.sperrling@gmail.com

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev