Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Det mesta av thorax i Solna blir kvar

Publicerad: 30 januari 2008, 05:44

REPLIK Nya Karolinska Solna har placerats där det gör minsta möjliga åverkan, skriver Lennart Persson.


Thoraxprofessor emeritus, Kjell Rådegran, hävdar i en debattartikel i förra veckans Dagens Medicin, nr 4/08, att landstinget skulle kunna spara cirka 1 miljard kronor genom att inte riva thoraxbyggnaderna vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna inför byggandet av Nya Karolinska Solna, NKS.

Varken de förmodade rivnings­planerna eller räkneexemplen i artikeln stämmer med verkligheten, och föranleder därför ett tillrättaläggande.

I höstas genomförde Nya Karolinska Solna-projektet en fördjupad utredning om thorax-byggnaderna för att - om möjligt - bevara så mycket som möjligt av kvarteret. Förslaget, som innebär en vridning av hela sjukhuset, möjliggör att merparten av thoraxbyggnaderna finns kvar under hela byggtiden och även efter färdigställandet av NKS, om man då finner det lämpligt.

Skälet till att NKS-projektet gjort sitt yttersta för att bevara thorax, är att bespara verksam­heterna evakueringar och störningar så långt det är möjligt.

De västra delarna – N2 och N8/MR-huset – det vill säga en mindre del av ytan i thorax-kvarteret, måste dock rivas under 2009/2010 för att det nya bygget ska kunna påbörjas. Detta gäller också bostadshuset vid Olof af Acrels väg 8.

Att landstinget skulle spara 1 miljard kronor om thorax och bostadshuset stod kvar i sin helhet, som Kjell Rådegran påstår, stämmer inte. Det nya förslaget att bevara merparten av thorax lades inte heller för att spara pengar. De ekonomiska skillnaderna mellan de olika alternativ som studerats är nämligen inte betydande.

Skulle man däremot göra allt för att bevara även N2, N8 och bostadshuset, måste NKS vridas ytterligare, vilket skulle leda till en underdimensionerad huvudentré och parkering, ingen plats för busshållplatser, försämrad ambulansinfart, ingen tomt kvar till ett patient­hotell, med flera oaccep­tabla försämringar. Dessutom skulle sjukhusets avstånd till Norra länken bli mindre än det föreskrivna skyddsavståndet 75 meter. Det går alltså inte.

Det viktiga är att vi nu hittat en lösning som gör det möjligt att bygga det nya universitetssjukhus som sjukvården och forskningen i Stockholms län så väl behöver för att kunna leda utvecklingen vidare mot bättre patientfokus, säkerhet, närhetsprincip, logistik och sam­verkan.

Det är också viktigt att komma ihåg att NKS placerats på en plats på Karolinskatomten där det gör minsta möjliga åverkan på befintliga fastigheter. Samtidigt ligger det nära Karolinska institutet så att en ökad samverkan mellan sjukhus och akademi kan förverkligas. Det stora flertalet av alla byggnader vid Karolinska Solna kan stå kvar och successivt få andra användningar efter NKS färdigställande.

Thoraxverksamhetens företrädare uttrycker att det är angeläget att flytta in i NKS när det står klart. Under byggtiden kommer alltså huvuddelen av thoraxbyggnaderna att stå kvar

Beslutet om de sedan ska rivas eller inte tas efter NKS färdigställande 2015. Om man då behåller thoraxhusen och bygger om invändigt kan de ge plats för 700-900 forskarplatser. Om man däremot river thorax kan en eller två nya laboratoriebyggnader ge plats för 1 250 plus 1 400 platser.

Beslut om Nya Karolinska Solna tas av landstingsstyrelsen i Stockholm i februari och i landstingsfullmäktige i mars.

Lennart Persson

Lennart Persson
är programdirektör för Nya Karolinska Solna

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev