Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Det preventiva arbetet måste upprätthållas”

Publicerad: 5 maj 2020, 05:00

Stefan Jutterdal, ordförande i Fysio­terapeuterna och Cecilia Winberg, vice ordförande och ordförande i Företagar­rådet, Fysio­terapeuterna.

Foto: Eva Dalin

Många fysioterapeuter som är företagare får inte ersättning för att genomföra digitala videomöten. Här ställs en hel profession åt sidan, skriver Fysioterapeuterna.


Ämnen i artikeln:

Fysioterapeuterna

Den nya vardag som vi alla befinner oss i just nu och som på kort tid förändrat våra vanor och beteenden är här för en längre tid, hur länge vet vi inte. Men att denna tid kommer få bestående avtryck i vårt samhälle är vi nog många som är överens om.

Inom hälso-och sjukvården och omsorgen är det ett stort och nödvändigt fokus på hantering av patienter med covid-19.

Samtidigt fortsätter personer att insjukna i de ”vanliga” sjukdomarna såsom till exempel hjärt-och kärlsjukdomar, cancer och stroke i samma takt som förut. Dessa patienter är fortfarande i lika stort behov av rehabilitering som tidigare och vi får inte glömma bort dem och deras behov. Det gäller inte minst de personer som också är i behov av kommunal hälso- och sjukvård och omsorg.

Vi får absolut inte undervärdera behovet av att hälso- och sjukvården har en beredskap för akuta tillstånd som till exempel pandemier, men vi får inte heller underskatta covid-19:s effekter på folkhälsan.

Däremot ställs inte andra sjukdomar på vänt till dess att samhället tagit sig igenom krisen. Det kommer fortfarande vara så att folksjukdomar kommer stå för mer än en tredjedel av alla dödsfall i Sverige när vi om några år tittar tillbaka på våren 2020. Detta är sjukdomar som går att påverka med mer hälsosamma levnadsvanor. Hälso- och sjukvården får inte prioritera bort det hälsofrämjande och preventiva arbetet utan måste klara av att både ta hand om akuta tillstånd samt verka för att minska insjuknandet i och effekterna av våra vanligaste folksjukdomar.

Den pandemi som nu drabbat samhället kommer öka behovet av rehabilitering

Vi får, varje dag, signaler om att patienters behov ställs åt sidan då tillstånden inte ses som akuta. I vissa fall är detta övervägande helt rätt. Däremot blir balansen fel när vi vet att det finns fysioterapeuter som har möjlighet att gå in och utföra till exempel rehabiliterande insatser för patienter utan symptom på covid-19, men inte tillåts. Detta är en konsekvens av att många fysioterapeuter som är företagare inte får ersättning för att genomföra digitala videomöten inom sina avtal. Här ställs en hel profession åt sidan, på grund av avtalstekniska icke-lösningar. De patienter som står utan de insatser som de behöver kommer inte att stå kvar i nolläge om en månad. Risken för tillbakagång är väldigt stor.

På samma sätt är det med alla planerade operationer som ställs in och där köerna inom vissa regioner ökar mycket. För att inte riskera att personer som får sin operation uppskjuten, till exempel höft-, knä och axeloperation, försämras, borde de erbjudas möjlighet att träffa fysioterapeut för anpassad träning. Det kan minska riskerna för försämring och därmed sämre prognos efter operation.

Vi ser även att den pandemi som nu drabbat samhället kommer öka behovet av rehabilitering. Många tusen kommer att behöva rehabilitering efter att ha drabbats av covid-19 och behovet är större än de människor som behöver söka sjukhusvård. En stor andel av de insjuknade kommer inte behöva söka vård, men de kommer behöva anpassade andningsövningar och träning för att återuppbygga sin fysiska kapacitet.

Så behovet av rehabilitering kommer inte att minska efter att Sverige tagit sig igenom de utmaningar som vi nu står mitt i, behovet kommer vara långt mycket större än innan. Tillsammans kan vi minska de effekter som kommer efter covid-19.

Därför vill vi rikta uppmaningen till landets regionledningar att se över systemen så att vi fysioterapeuter kan göra allt som står i vår makt för att de patienter som så behöver ska få den rehabilitering de behöver och har rätt till, genom att:

■ Omgående möjliggöra och ge ersättning för digitala vårdbesök för alla.
■ Möjliggöra för personer i vårdkö att träffa fysioterapeut för anpassad träning i väntan på operation.
■ Säkerställa tillgång till rehabilitering för personer med kroniska sjukdomar.
■ Säkerställa tillgång till hälsofrämjande och preventiva hälso-och sjukvårdsinsatser.

STEFAN JUTTERDAL OCH CECILIA WINBERG

Ämnen i artikeln:

Fysioterapeuterna

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev