Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Det talas en hel del om vårdnära service”

Publicerad: 27 januari 2015, 08:03

Men gör Vårdsverige något mer än talar? Det undrar tre företrädare för Region Jämtland Härjedalen.


Ämnen i artikeln:

Region Jämtland Härjedalen

Det talas en hel del om vårdnära service. Men gör Vårdsverige något mer än talar?

Region Jämtland Härjedalen är i full gång med genomförandet och vid årsskiftet ska 14 av 17 verksamheter ha infört vårdnära service. Alltför långsamt börjar övriga landsting och regioner se brister i att vårdpersonal utför serviceuppgifter. Att inte fler landsting/regioner har infört vårdnära service fullskaligt tyder endera på oförmåga att fatta strategiska beslut kring kvalitet och bemanning eller brist på mod.

Vårdnära service är uppgifter i vårdprocessen som ska utföras av personal med servicekompetens men som i dag ofta utförs av personal med vårdkompetens. Det rör sig om uppgifter som städning, patienttransport, kost- och förrådshantering. Att använda bristgrupper som sjukvårdspersonal för serviceuppgifter kan inte vara rätt väg. Det gäller såväl för kvalitet och patientsäkerhet som för arbetsmiljö och kostnadseffektivitet.

Grunden till att Region Jämtland Härjedalen inför vårdnära service är att samtliga anställda ska jobba på toppen av sin kompetens. Vårdnära service är ett exempel på hur man kan förskjuta arbetsuppgifter. Servicepersonal avlastar undersköterskor som får mer tid för patienter och kan avlasta sjuksköterskor – som i sin tur får möjlighet att avlasta läkare.

Patientsäkerheten är en viktig del i detta. Den måste upp­rätt­hållas både avseende städning och livsmedelshantering och det är tveksamt om så är fallet i dag. Arbetsuppgifter prioriteras bort och kunskap saknas. Är det acceptabelt?

Genom att frigöra tid för patientarbete åstadkommer vi högre patientsäkerhet och en bättre patientupplevelse. Ur ett medarbetarperspektiv handlar det om att tillvarata kompetenser inom såväl vårdyrken som service­yrken.

Ur ett samhälls- och verksamhetsperspektiv blir det lättare att rekrytera, det blir en kvalitets­säkring och en effektivisering av verksamheterna. På sikt ger det också en ökad helhetssyn på patienten och en bättre ekonomi – för vårdnära service får inte fördyra verksamheten utan synbara resultat. Vi förväntar oss på sikt resultat som minskad övertid för personalen, färre överbeläggningar, färre sjuktimmar med mera.

Verksamhetseffekter som gagnar såväl organisation som patient. Vem har råd att avstå det?

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev