Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Det väsentliga för patienten är alltid de medicinska resultaten”

Publicerad: 24 maj 2019, 05:00

Foto: Thinkstock

Det skriver Johan Lagerfelt och Lars Berggren.


Den svenska sjukvården brottas med en del problem och med jämna mellanrum debatteras dess förmenta ineffektivitet. Men i denna debatt hamnar fokus ofta på helt ovidkommande och missvisande siffror. Närmast tänker vi på den allmänt spridda siffran om antalet patientbesök per läkare.

Samtidigt som Sverige är ett av de OECD-länder som har högst läkartäthet, anges det att svenska läkare endast träffar 2,7 patienter per dag, medan japanska läkare uppges träffa 20,7 patienter. Av detta dras slutsatsen att svenska läkare är ineffektiva, senast i en ledare i Svenska Dagbladet den 25 mars.

Är det verkligen så att antalet patientbesök per läkare är ett mått på effektivitet?

Tillgängligheten till primärvården och operationssjukvården är låg, ibland katastrofalt låg. Men det allra viktigaste när man diskuterar sjukvården är ju de medicinska resultaten.

Om vi nu väljer sådana mått blir bilden helt annorlunda och knappast katastrofal. På de flesta av de internationellt accepterade måtten ligger Sverige i den absoluta världstoppen. Vi kan börja med medellivslängden, som 2016 var 84 år för kvinnor och 81 år för män enligt världshälsoorganisationen WHO. Försumbart lägre än i Japan som ligger i topp.

Mödradödligheten med 4–5 dödsfall per 100 000 förlossningar är också i den absoluta världstoppen. Lika betydelsefull är canceröverlevnad och åter finner vi Sverige i världstoppen.

Likadant är det med vården av de allra minsta prematurerna. I en artikel i Jama, refererad i Läkartidningen den 26 mars, visar man att de svenska resultaten är bäst i världen, vilket har uppnåtts utan att komplikationerna har ökat.

Denna bild av resultaten bekräftas också i Euro Health Consumer Index. Hade inte den usla tillgängligheten dragit ner rankningen hade Sverige varit i samma klass som topptrion Nederländerna, Schweiz och Danmark. De medicinska resultaten är i världsklass men inte tillgängligheten. Endast Storbritannien och Irland uppvisar sämre tillgänglighet.

Antalet mellanchefer på Nya Karolinska Solna överstiger numera antalet sängplatser. Chefer, handläggare och administratörer i största allmänhet är sjukvårdens snabbast växande yrkesgrupp och är sedan några år tillbaka större än antalet läkare. Hur effektiv är denna kader av sjukvårdsadministratörer och på vilket sätt bidrar de till att fler patienter kommer till doktorn?

Vårdgaranti och valfrihet finns på pappret, men vår erfarenhet, tillsammans uppemot 90 år inom sjukvården, är att politiker och administratörer gör sitt bästa för att systemet ska bli så ogenomträngligt och svårforcerat som möjligt för patienten. Här finns sjukvårdens största ineffektivitet! På vilket sätt bidrar detta till att fler patienter kommer till doktorn?

Självbestämmande och platta professionella hierarkier med tydliga mål och en äkta respekt för patienternas valfrihet har större betydelse för att öka antalet mottagningsbesök och korta köerna än satsningar på ökad byråkrati.

Sjukvårdens effektivitet eller ineffektivitet angår alla i Sverige, inte bara professionen. Men vi inom professionen måste ta täten och inte tiga då kritiken vilar på felaktiga premisser.

Vi ska inte tävla med andra länder om hur fort vi kan få svängdörrarna till mottagningarna att snurra. Det väsentliga för patienten är alltid de medicinska resultaten.

Relaterat material

Fler extremt för tidigt födda överlever

JOHAN LAGERFELT, LARS BERGGREN

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev