söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Detaljer överlämnas bäst till vårdgivarna själva”

Publicerad: 19 november 2015, 14:00

Foto: Thinkstock

Vårdprogrammet har en bredare ansats till att förebygga osteo­porotiska frakturer än att främst skriva ut läkemedel, skriver Stockholms läns landsting i en replik.

Ämnen i artikeln:

OrtopediOsteoporos

Med anledning av ett tidigare inlägg i Dagens Medicin vill vi påtala att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och vårdgivare inom Stockholms läns landsting är väl medvetna om att osteoporos är en folksjukdom och att det är angeläget förebygga osteoporotiska frakturer.

Till stöd för arbetet med att förbättra vården inom detta område har ett vårdprogram tagits fram av experter inom områdena ortopedi, geriatrik och endokrinologi tillsammans med sakkunniga inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

I detta vårdprogram, som presenterats och godkänts av Stockholms medicinska råd, beaktas och hänvisas utförligt till de ­nyligen publicerade rikt­linjerna inom området från Social­styrelsen.

I vårdprogrammet pekas, precis som i de nationella rikt­linjerna, på behovet och värdet av så kallade vårdkedjor för att kunna identifiera, utreda och erbjuda behandling av patienter med uttalad risk för att drabbas av frakturer. I arbetet med att ta fram vårdprogrammet för handläggning och behandling av patienter med osteoporos har kontinuerlig kontakt med Social­styrelsen förekommit för att säkerställa att vi följer upp och beaktar rekommendationerna i de nationella riktlinjerna.

Överläkare Hans Jutberger med flera framför i ett debattinlägg i Dagens Medicin nr 47/15 kritik mot att vårdprogrammet inte explicit fastslår att en så kallad ”fraktur­koordinator” ska utses. Vi menar att sådana detaljer kring hur vård­kedjor organiseras och leds med fördel lämnas till vård­givarna.

Vi är väl medvetna om att osteoporos är en folksjukdom

Vårdprogrammet har en bredare ansats till att förebygga osteo­porotiska frakturer än att främst skriva ut läkemedel. I själva verket talar våra analyser för att det förekommer inte bara en underförskrivning av de aktuella frakturförebyggande läkemedlen utan också en viss överförskrivning till dessa till patienter som har föga nytta av dem utan kanske mer risk och besvär.

Vi ser osteoporos som en viktig folkhälsofråga och har startat olika forsknings- och utvecklingsprojekt för att vården i Stockholm ska bli ännu bättre på att behandla och förbygga osteoporotiska frakturer.

Vi arbetar också aktivt för att skapa bättre uppföljningsmöjligheter när det gäller den aktuella patientgruppen för att bättre kunna genomföra kvalitetsuppföljningar. Stockholms läns landsting har genomfört och kommer att genomföra än fler utbildnings­insatser riktade till vården och allmän­heten. Vi hoppas att vårdprogrammet kommer att bidra i detta viktiga arbete.

Debattörerna

Carl-Gustaf Elinder, ordförande Stockholms medicinska råd, överläkare, professor, Jonas Hermansson, epidemiolog, Stöd för evidensbaserad medicin, Sari Ponzer, verksamhetschef ortopedi, professor Södersjukhuset, och Maria Sääf, överläkare i endokrinolog, Visby Lasarett.

CARL-GUSTAF ELINDER, JONAS HERMANSSON, SARI PONZER OCH MARIA SÄÄF.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev