Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Diagnosen skakvåld är starkt ifrågasatt”

Publicerad: 11 november 2015, 06:00

En bristande ödmjukhet både mot den vetenskapligt grundade kritiken och mot det svenska rätts­väsendet, skriver två debattörer i en replik till sex barnläkare.


Riksförbundet för familjers rättigheter, RFFR, representerar familjer som blivit drabbade av den ifrågasatta diagnosen skakvåld/AHT (Abusive Head Trauma) som SBU just nu utreder. Vi har cirka 120 medlemmar och nya familjer hör fortlöpande av sig.

I en debattartikel i Dagens Medicin nr 43–44/15 försvarar sex barnläkare skak­vålds­hypotesen som innebär att spädbarn som kommer till sjuk­huset med benbrott, kramp eller andnings­stille­stånd blir misstänkta offer för spädbarnsmisshandel och därmed utsatta för ”screening­” genom skiktröntgen av hjärnan (strålnings­risker beaktas inte), helkroppsröntgen och ögon­botten­under­sökning.

Små naturliga avvikelser hittas inte sällan och då säger sig läkarna vara ”intill visshet säkra på miss­handels­dia­gnosen”.

Berättelserna från våra medlemmar visar hur läkarna inte lyssnat på föräldrarna som ofta haft barn med riskfaktorer som för tidig födsel, tvillingar och till­växt­hämning. Om bara ”rätt” symtom kan påvisas sätts skak­vålds­diagnosen mycket tidigt.

Den tidiga diagnosen innebär att den medicinska utredningen övergår i en rättslig process med målsättning att finna underlag för åtal varvid behandlingsbara medicinska tillstånd inte identifieras. I de rättsfall vi följt har andra medicinska experter påpekat att man missat tecken på stroke och benskörhet och inte rätt bedömt spädbarnspecifika fynd i ovan nämnda riskgrupper.

Framtida vårdskador är inte bara tänkbara, de blir därmed oundvikliga.

Att som läkare säga att man kan vara ”intill visshet säker …” visar på en bristande ödmjukhet både mot den vetenskapligt grundade kritiken och mot det svenska rätts­väsendet. En sådan inställning gör kravet på en nationell kommission självklar. Samtliga domslut och tvångsplaceringar av barn som bygger på skakvåldsutlåtanden måste utredas på nytt, uttömmande och baserat på senaste forskning.

Låt oss påminna om de all­varliga konsekvenser en misstanke leder till. Den engelske domaren James Munby påpekade att sedan dödsstraffets upphävande är tvångsomhändertagande av barn ”ett av de mest drastiska beslut som en domare i vilket som helst rättssystem kan fatta”. I dag är det endast ett fåtal familjer som fått rättelse i de högre domstolarna. Flera familjer har inte fått tillbaka sina barn trots frikännande. Social­tjänsterna agerar utifrån misstanke och uppväxtplacerar barn i familjehem enbart genom information från barn­skydds­teamen.

Vi tycker det är mycket märkligt att barnläkare backar upp en dia­gnos som utreds av SBU och som är såpass ifrågasatt att det lett till resningar i Högsta domstolen och friande domar från tidigare utdömda mångåriga fängelsestraff.

I stället måste samhället hitta en form för samarbete och utredning av dessa familjer och barn så att inte tilltron till den svenska sjukvården och rättssystemet skadas.

Hur ska optimal vård av spädbarn utan yttre tecken på omsorgssvikt kunna ske om ansvaret överlåts till läkare som stängt dörren mot vetenskaplig förändring och i stället ägnar sig åt att hävda ofelbarhet?

Framtida vårdskador är inte bara tänkbara, de blir därmed oundvikliga.

Relaterat material

”Fokus måste ligga på hur vi kan ­värna skyddslösa spädbarns liv”

JONAS SEGER­SAM OCH MATS HELLBERG

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev