Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Diaverum och Heleneholmsdialysen hävdar sig mycket väl”

Publicerad: 16 juli 2015, 06:36


Ämnen i artikeln:

Skånes universitetssjukhusRegion Skåne

Håkan Hedman, ordförande i Njurförbundet, skriver i Dagens Medicin om beslutet i Region Skåne att återföra dialysverksamheten från Diaverums klinik Heleneholmsdialysen till regionens egen verksamhet. Hedman hänvisar till uppgifter som spridits i medierna om att Diaverum sedan 2009 skulle ha utfört få eller inga transplantationsutredningar vid kliniken. Om detta vore sant skulle det vara synnerligen allvarligt och, som Hedman skriver, då borde saken utredas av IVO.

Dessbättre är det inte sant. Diaverum övertog kontraktet för Heleneholmsdialysen med 45 vårdplatser 2007. Varje år sedan dess har patienter transplanterats – totalt 32 patienter, varav 21 stycken sedan 2009. I dagsläget står sju patienter på transplantationslistan och ytterligare fem patienter är under utredning för transplantation. Vår klinik har haft samma rutiner för transplantationsutredningar som Skånes universitetssjukhus, Sus. Beslutet om vem som till slut får ett organ tas av Skånes universitetssjukhus och det avgörs bland annat av tillgången av organ.

Jag kan bara spekulera i varför felaktiga uppgifter om transplantationer vid Heleneholmsdialysen spritts i medierna. När regionstyrelsen fattade sitt beslut angavs ökande möjligheter till transplantation som ett av argumenten för att dialyssjukvården skulle återtas i regionens egen regi.
Om detta beslut grundades på den felaktiga uppfattningen att få eller inga patienter på Diaverums klinik utretts för transplantation kan man till och med hävda att politikerna i regionen förts bakom ljuset. För patienternas skull hoppas vi att så inte är fallet.

Till bilden hör att Diaverum och Heleneholmsdialysen hävdar sig mycket väl i medicinsk kvalitet enligt den statistik som tagits fram av Svenskt Njurregister och som finns tillgänglig via registrets hemsida.
När beslutet att återta verksamheten till regionen fattades sades också uttryckligen att skälet inte var brister i den medicinska kvaliteten. Vi vet att många patienter uppskattar vården och bemötandet vid Heleneholmsdialysen. Att lägga ner en väl fungerande verksamhet i ett läge när regionen har brist på dialysplatser och dessutom står inför stora ekonomiska utmaningar framstår som olyckligt för patienterna.

Det är lätt att instämma i mycket av det Håkan Hedman skriver om att patienternas bästa inte ska offras för prestige, ideologiska låsningar och bristande kvalitetsuppföljning. Att stärka patientens ställning hör till en av de viktigaste utmaningarna för svensk sjukvård, inte enbart inom dialysvården.
Diaverum välkomnar granskning av transplantationsutredningar, medicinskt resultat och att alla vårdgivare och politiker jobbar för att stärka patienternas ställning.

Relaterat material

Allvarligt då ideologin spelar över patienterna

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev