Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Digital rådgivning får inte minska användningen av spiral och p-stav”

Vi ser en reell utmaning i att fortsätta skriva ut och sätta in preventivmedel som behöver ett fysiskt besök, skriver debattörer från SFOG.

Publicerad: 14 april 2021, 03:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Michael Algovik, Helena Kopp Kallner, Ingrid Sääv, Kristina Gemzell Danielsson, Jan Brynhildsen.

Montage: Cecilia Larsson Lantz (Helena Kopp Kallner), Getty Images (genrebild)


Ämnen i artikeln:

SFOGDigital vård

En debatt kring kvaliteten på digital vård och vilken vård som ska ge ersättning pågår i flera regioner. I Region Sörmland har man till exempel föreslagit en ny definition på digital vård som ska generera ersättning. Den definitionen skulle vara en ”distanskontakt med ljud, bild och eller text som sker med säker inloggning”. Dessutom föreslår man att endast kvalificerad sjukvård ska ersättas. 

Preventivmedelsrådgivning och förskrivning via distanskontakt har ökat explosionsartat och är här för att stanna. Tillgängligheten som dessa kanaler erbjuder ger kvinnor möjlighet att snabbt få kontakt vid ett tillfälle de själva väljer. Vid kontakten kan man på ett effektivt sätt både in hämta information om patienten och personliga preferenser samt på ett strukturerat sätt informera om olika valmöjligheter. Svensk förening för obstetrik och gynekologi har utarbetat nya rekommendationer för att säkerställa hög kvalitet i preventivmedelsrådgivning via distanskontakt. 

Om kvaliteten på rådgivningen bibehålls skulle detta kunna leda till att fler hittar en lämplig preventivmetod och i förlängningen till färre oönskade graviditeter. 

Vilka utmaningar finns? Vi ser en reell utmaning i att fortsätta att skriva ut och sätta in preventivmedel som behöver ett fysiskt besök. Vi har arbetat hårt för ökad användning av p-stav och spiral i Sverige. Vi ser sedan några år minskande aborttal i de grupper där vi sett ökad användning av p-stav och spiral. 

Risken finns att fler kvinnor kommer att uppleva oönskad graviditet och behöva göra abort om användning av dessa metoder minskar. Dessa preventivmedel kan ju inte sättas in digitalt. 

Vi ser också en risk i att kvaliteten på vården försämras om läkare utan speciell kunskap på dessa områden handlägger rådgivning och förskrivning. Det kan resultera i val av mindre lämplig preventivmetod eller slentrianmässig förlängning av ett tidigare recept, oavsett om det är lämpligt eller inte. 

Det är viktigt att fullt utnyttja möjligheterna som en konsultation via distans medför, så att kvaliteten inte blir sämre än vid det fysiska mötet. Därför har Svensk förening för obstetrik och gynekologi utarbetat råd för vad en digital konsultation om preventivmetod ska innehålla. 

Vad säger våra råd?  

1.  En digital vårdgivare ska inte kunna välja att endast förskriva vissa metoder. När man informerar om preventivmetoder ska samtliga lämpliga metoder beaktas och tillräcklig information ska ges för att möjliggöra ett informerat val. Man ska kunna förevisa metoderna. Våra antagna kvalitetsmål, det vill säga att 40 procent av förskrivningen ska vara långverkande preparat (spiral och p-stav), ska eftersträvas även vid förskrivning via distanskontakt. 

2. Att inte ha en egen fysisk mottagning där man kan sätta in spiral och p-stav får inte leda till en högre tröskel för att kvinnor ska få information om och kunna välja dessa metoder. Den digitala vårdgivaren bör ha möjlighet att boka tider för insättning på en barnmorskemottagning eller en egen vårdcentral. Vi tycker att man ska överväga att ha det som krav. 

3. P-piller, p-ring och p-plåster är mindre effektiva och de preparat som förskrivs oftast vid distanskontakt. Råden fastslår att information då alltid ska ges om så kallad långcykelanvändning – det vill säga att använda dessa metoder utan hormonfritt uppehåll. Detta har visat sig öka effektiviteten och även välmåendet hos användarna. 

4. För att uppnå ovanstående ska rådgivning ges av den som har formell kompetens på området – det vill säga någon som har utbildning i preventivmedel och även preventivmedelsrådgivning motsvarande den som barnmorskor och gynekologer har.  

5.  Vi kräver också att kvinnan ska ha möjlighet till dialog med förskrivaren, antingen muntligt eller skriftligt. Att bara skicka in ett önskemål om ett preventivmedel och sedan få ett ja eller nej på detta i retur, kan inte räknas som preventivmedelsrådgivning, och ska således varken förekomma eller generera ersättning. Inte heller ska förskrivning för endast tre månader i taget förekomma för kortverkande metoder, då detta visat sig leda till att fler kvinnor blir oplanerat gravida. 

6. En god kvalitet i rådgivningen innebär inte bara frågor om kontraindikationer. Rådgivaren måste också ställa frågor om hur effektiv metod som behövs, det vill säga hur viktigt det är att undvika en graviditet och på vilket sätt man vill påverka sin mens (minskad eller utebliven blödning, behov av hjälp mot mensvärk med mera). Detta bidrar också till ökad och fortsatt användning.

Genom att ställa tydliga krav på vårdgivare som önskar bedriva preventivmetodsrådgivning på distans och genom att kräva att de följer våra rekommendationer finns förutsättningar för en tillgänglig preventivmetodsrådgivning med hög kvalitet oavsett om den sker digitalt eller fysiskt.

Michael Algovik, överläkare, ordförande i Svensk förening för obstetrik och gynekologi

Helena Kopp Kallner, överläkare, docent, ordförande i arbetsgruppen för familjeplanering

Ingrid Sääv, överläkare, sekreterare i arbetsgruppen för familjeplanering

Kristina Gemzell Danielsson, överläkare, professor

Jan Brynhildsen, överläkare, professor

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

SFOGDigital vård

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev