Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Digital vård ett viktigt bidrag till att öka effektiviteten”

Publicerad: 11 november 2016, 06:00

Charlotta Tönsgård, vd Min Doktor, och Johannes Schildt, vd Kry.

En ökad grad av digitalisering inom vården skulle kunna bidra till att patienter snabbare kan komma i kontakt med läkare, via teknik som de redan är vana vid, skriver två debattörer.


Ämnen i artikeln:

Gabriel WikströmDigital vård

Regeringen och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) har nyligen presenterat ett reformförslag för att öka tillgängligheten i vården. Intentionerna är goda och det är mycket glädjande att regeringen ser digitalisering som en framgångsfaktor. Men om regeringen vill uppnå visionen att 2025 bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter bör den främsta uppgiften vara att reformera de regelverk som i dag hindrar en sådan utveckling.

Den statliga utredningen Effektiv vård som presenterades i januari i år har analyserat hur resurserna inom vården kan användas mer ändamålsenligt och effektivt, särskilt vad gäller personalen i sjukvården. Sverige har höga sjukvårdskostnader i relation till andra länder inom OECD samt hög personaltäthet vad gäller läkare och sjuksköterskor. Ändå har vi färre läkarbesök per capita än andra. Många läkare vittnar om att de lägger för mycket tid på administrativt arbete. En av orsakerna till denna ineffektivitet är enligt utredningen att alltför stora delar av vården är knuten till just sjukhusen, vilket bidrar till överbeläggning. Många patienter söker sig hellre till sjukhusen när tillgängligheten på vårdcentralerna brister.

En ökad grad av digitalisering inom vården skulle kunna bidra till att patienter snabbare kan komma i kontakt med läkare, via teknik som de redan är vana vid. På så vis kan trycket på akutsjukhusen minskas. Dessutom kan läkarnas arbete effektiviseras och tillgängligheten för medborgarna öka, var de än befinner sig i landet. Helt i linje med regeringens mål att vården måste vara tillgänglig för alla medborgare oavsett bostadsort eller livssituation.

Totalt har uppemot 70 000 patienter redan valt att göra läkarbesök över nätet.

Vi vill därför uppmana regeringen att ta del av erfarenheterna som redan finns av digital vård. Halland och Jönköping tillhör de regioner som på eget initiativ tagit steget att komplettera den traditionella vården med digitala vårdgivare och erbjuder sina patienter ökad tillgänglighet. Totalt har uppemot 70 000 patienter redan valt att göra läkarbesök över nätet.

Regeringen behöver reformera de regelverk som i dag hind­rar digitala vårdgivare utan listade patienter att erbjuda vård, exempelvis genom att inom vårdvalssystemet avskaffa kravet på fysisk enhet. En sådan regelförenkling skulle innebära att fler typer av vårdgivare kan erbjuda nya patientanpassade tjänster, en effektivare användning av den befintliga läkarkompetensen, mer kontakt mellan läkare och patienter samt mer tillgänglig vård oavsett var man bor.

På sikt krävs dessutom mer kunskaper om vård på distans i både grundutbildning och specialistutbildning för läkare. I samband med beredningen av den pågående utredningen om specialiseringstjänstgöring bör regeringen därför säkerställa att detta ingår i den framtida utbildningen, särskilt för blivande specialister i allmän­medicin.

CHARLOTTA TÖNSGÅRD, JOHANNES SCHILDT

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev