Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Digitaliseringen är inte i första hand en it-fråga”

Publicerad: 2 oktober 2015, 05:00

Vi måste hantera digitaliseringen som en helhet, skriver Nina Lagh (M), oppositionslandstingsråd i Uppsala.


Ämnen i artikeln:

Digital vård

Sjukvården i hela landet står inför stora utmaningar såväl medicinskt som ekonomiskt. Utöver det, utmaningen med kompetensförsörjningen där ingenting pekar på att det blir lättare att rekrytera de närmaste åren. Det saknas tillräckligt med utbildad personal i hela landet.

Vi har gemensamt ansvar för skattebetalarnas pengar och för att klara de kommande utmaningarna behöver vi fokusera på nya metoder som ger möjlighet till bättre vård och effektiviseringar. Samtidigt måste vi bejaka nya lösningar som ger mer makt till den enskilda. Utvecklingen av digitaliseringen är ett nödvändigt sätt att kunna möta dagens och morgondagens utmaningar.

Tillgången till information blir viktigare, patienterna ställer högre krav på sjukvården och de är i dag mer pålästa än tidigare. Dagens patient vill kunna boka sitt läkarbesök via webben, och kunna följa sin remiss lika lätt som man kan följa ett paket som skickas med posten från andra delar av världen. Så är det inte i dag. Patienter drabbas fort­farande av begränsade telefontider och oviss väntan när köerna fortsatt är oaccep­tabelt långa.

Patientsäkerhet brukar vara det som framhålls som ett problem när vi pratar om digitalisering. Jag vill att vi alltid ska sätta säker­heten i främsta rummet och undrar därför om dagens system är tillräckligt säkra? Det skickas hem brev med personnummer, man kan ringa en klinik eller vårdcentral och uppge sitt personnummer så kan man få reda på den mesta information som finns i sin journal. Vem vet att det är rätt person som öppnar ett brev eller är i andra änden av telefonlinjen? Bankerna har i dag säkrare system än sjukvården och den enda slutsats jag kan dra av det är att pengar är viktigare än ­människor och patientsäkerhet.

Vi måste vara modiga och ändra gamla invanda mönster

Med digitaliseringens hjälp kan vi ändra på det men vi måste vara modiga och ändra gamla invanda mönster och det finns goda exempel på att förändring är på gång. Under alliansens tid vid makten såg vi till att patienter i Uppsala län gavs möjlighet till att ta del av sin journal online. Dessvärre drabbades vi av problem vid införandet av detta i form av lagstiftning, långa beslutsprocesser och överklaganden. Det finns i dag goda exempel på hur digitaliseringen används för patientens bästa och med it-lösningarna som stödfunktion, inte tvärt om.

Digitala vårdcentraler, kry.se, erbjuds i dag i liten omfattning i andra delar av landet. Detta är ett bra exempel på hur digitalisering ger nya möjligheter för patienten.

Dessvärre är det så i dag att digitalisering i första hand ses som en it-fråga. Vi måste hantera digitaliseringen som en helhet och se till att fler sektorer än it blir del­aktiga i de här frågorna för att främja verksamhetsutvecklingen inom hela hälso- och sjukvården och för att öka tillgängligheten och möjligheten till effektivare sjukvård för Sveriges hela befolkning.

NINA LAGH

Ämnen i artikeln:

Digital vård

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev