fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Diskussionen om vinster i välfärden har landat helt fel”

Publicerad: 11 april 2017, 05:00

Lauri Nevonen, leg psykoterapeut, docent vid Örebro universitet och vd Praktikertjänst Psykiatri.

Att tvinga privata vård­givare att avveckla sina verksamheter är inte en del av lösningen, skriver Lauri Nevonen, vd Praktikertjänst Psykiatri, i en debattartikel.

Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landstingVälfärdsutredningenVinster i välfärden

Psykisk ohälsa ökar i Sverige och antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa har enligt Försäkringskassan ökat med nära 70 procent mellan 2010 och 2015. I dag är psykiatriska diagnoser den vanligaste sjuk­skrivnings­orsaken och psykiatrin kämpar med att möta efterfrågan.

Att satsningar behövs, både inom primärvården och inom den specialiserade psykiatrin, är de flesta överens om. Frågan är bara hur utmaningarna inom psykiatrin ska tacklas. Att tvinga privata vårdgivare att avveckla sina verksamheter – vilket sannolikt blir resultatet om förslagen i Välfärdsutredningen genomförs – är inte en del av lösningen.

Inom Stockholms läns landsting, SLL, kan patienter inom psykiatrin välja fritt mellan privata och offentliga vårdgivare. Om en verksamhet inte uppfyller kraven och önskemålen som patienten har, så finns goda möjligheter att byta till en annan vårdgivare.

Samtidigt har de psykiatriska verksamheterna – både offentliga och privata – ett geografiskt om­rådesansvar som innebär skyldighet att informera och samverka med alla aktörer på området, till exempel socialtjänst, arbetsförmedling och olika vårdinstanser. Modellen inom SLL kombinerar fritt vårdval för patienten med förutsägbarhet och kontinuitet för både patienter och vårdgivare.

I enlighet med avtalen för privat och offentlig psykiatri finns också minimikrav som alla mottagningar ska uppfylla. Några av dessa innebär att minst 85 procent av patienterna ska få en besökstid inom 30 dagar samt att 70 procent av patienterna ska ha en vårdplan. Efter insatt behandling ska effekter kunna mätas, annars riskeras vite.

Inom vår verksamhet mäter vi kvaliteten löpande och på mottagningarna i Tensta, Husby, Spånga, Kista och Rinkeby i Stockholm uppvisas goda resultat kring exempelvis tillgänglighet, och hela 98 procent av patienterna får tid och behandling inom 30 dagar.

Utmaningarna tacklar vi bäst genom tuffare kvalitetskrav på både offentliga och privata aktörer.

Samtidigt som den psykiska ohälsan ökar, så ökar också patienternas krav på bättre tillgänglighet, säkerhet, bemötande och klinisk kvalitet. För att möta detta måste psykiatrin rusta sig och utveckla kvalitetssystem som systematiskt och målinriktat utvecklar och dokumenterar kvaliteten inom verksamheten. En sådan kvalitetsutveckling kostar resurser och kräver effektiva, innovativa och finansiellt stabila företag som är villiga att ta risker för att förbättra verksamheten.

Lösningen ligger i att stödja en sådan utveckling och det görs inte genom ett vinstförbud. Såväl SLL som flera andra landsting och regioner behöver i stället ställa högre kvalitetskrav på leverantören; inte minst i områden med hög utsatthet.

Diskussionen om vinster i välfärden har landat helt fel. Vi löser inga utmaningar genom att debattera driftsformer. Utmaningarna tacklar vi bäst genom tuffare kvalitetskrav på både offentliga och privata aktörer. Det är så vi förbättrar psykiatrin och får möjlighet att minska antalet sjukskrivningar.

LAURI NEVONEN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev