fredag9 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Diskutera ansvarsfrågan för äldreomsorgen”

Det är anmärkningsvärt hur tyst det är i den svenska debatten om ansvaret för de äldres sjukvård bland ansvariga politiker, skriver forskarna Susann Porter och Palle Storm. (1 kommentar)

Publicerad: 5 juli 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Susann Porter, Malmö universitet och Palle Storm, Stockholms universitet. Foto: Nille Leander, Eva Dalin


Ämnen i artikeln:

ÄldreomsorgCovid-19

Stora delar av våra dagliga liv styrs av lagar och regler. Vi har en mängd trafikregler som reglerar hur vi får och inte får köra. Vi har lagar som reglerar hur mycket skatt vi ska betala och som forskare har vi lagar och regler som ska följas när det gäller hur man får utföra forskning. Följer vi inte dessa lagar och regler blir det konsekvenser för oss på olika sätt, vilket kan fungera avskräckande och hindra oss från att slarva och upprepa lagöverträdelser. 

Men hur ser det ut med Hälso- och sjukvårdslagen, vad händer om man bryter mot den som högsta ansvariga politiker? Hålls någon till ansvar då eller blir det inga konsekvenser? I Hälso- och sjukvårdslagen, tredje kapitlet första paragrafen, kan man läsa: ”Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.”

Läs mer: Sämre tillgång till läkare på äldreboenden

Under covidpandemin fanns det äldre sjuka människor på särskilda boenden som inte fick de läkarbedömningar och den sjukvård de hade behov av, fastän hälso- och sjukvårdslagen tydligt slår fast att det är de som har största behovet av hälso-och sjukvård som ska ges företräde till vården. Det står ingenstans i hälso- och sjukvårdslagen att äldre som bor på ett särskilt boende är något undantag eller att äldre multisjuka människor över en viss ålder är undantagna i hälso- och sjukvårdslagen. Ändå har det visat sig att många äldre, svårt sjuka i covid-19 inte fått någon läkarbedömning eller den sjukvård de har rätt till. 

De svårt sjuka har i stället vårdats på sina boenden där kompetensen och möjligheten att ge adekvat vård har varit kraftigt begränsad. Trots detta ska ingen skugga falla över omsorgspersonalen, chefer och sjuksköterskor, som i många fall gjort sitt yttersta under pandemin, givet de organisatoriska förutsättningar som fanns. Men det förfarande vi vill uppmärksamma har orsakat svårt lidande och död för många äldre och säkerligen oro och stress hos den ansvariga personalen. 

Men vem har ansvar för att äldre inte fått den vård de har rätt till och vad leder det till för konsekvenser när hälso- och sjukvårdslagen inte följs? Det är anmärkningsvärt hur tyst det är i den svenska debatten om ansvaret för de äldres sjukvård bland ansvariga regionpolitiker, som är de politiker som har det högsta ansvaret för sjukvården inom sina respektive regioner, och bland kommunalpolitiker med ansvar för äldreomsorgen.  

Pandemin börjar ta slut och det är hög tid för självrannsakan och ansvarstagande. Inte bara för att lära inför framtida pandemier, utan framför allt för att ge de äldre som lidit och dött utan adekvat vård och deras anhöriga någon form av upprättelse. Det är vi skyldiga dem.

Susann Porter, doktor i hälsovetenskap med inriktning psykisk hälsa, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, CTA, Malmö universitet 

Palle Storm, socionom, filosofie doktor, postdoktor, vikarierande universitetslektor, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten?

Klicka här!

Kommentarer publiceras dagtid vardagar efter granskning.

 

2022-07-05

Detta gäller i högsta grad omsorgen (LSS) också.

Malin Boström

 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ÄldreomsorgCovid-19

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev