Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Distriktsläkare får minst fortbildning

Publicerad: 24 oktober 2007, 05:30

En ny enkät från Läkarförbundet visar att antalet fortbildningsdagar sjunker inom flera specialiteter.


Läkarförbundet gör sedan några år tillbaka årliga enkäter om läkarnas fortbildning nedbruten på specialitet och landsting/region. Nyligen presenterades enkäten avseende fortbildning bland offentligt anställda läkare för år 2006.

Fortbildningsläget för distrikts­läkarna är mycket oroväckande.  Distriktsläkarna har lägsta antalet dagar för extern fortbildning och också lägst antal timmar per vecka för den medicinska internutbildningen på arbetstid.

Då det gäller den medicinska internutbildningen på arbetstid har distriktsläkarna endast 0,9 timmar/vecka mot ett snitt på 1,2 och tyvärr ser man en tydlig negativ trend under de tre år som undersökningen har genomförts. Samma låga siffra har i dag även andra bristspecialiteter som geriatrik och psykiatri. Detta är en mycket oroande utveckling, för detta är specialiteter där internutbildningsbehovet i själva verket är större än hos det stora flertalet eftersom läkarna där ofta har små möjligheter att konsultera sina kollegor i det vardagliga arbetet.

Då det gäller antalet dagar för extern medicinsk fortbildning så ligger också distriktsläkarna lägst i sällskap med geriatrik och psykiatri. Här har distriktsläkarna i snitt 5,8 dagars extern utbildning per år (snitt för alla läkare är 8,8 dagar) och även här ser man en tydlig negativ trend från de senaste tre åren som undersökningen har gjorts.

Fortbildning är nödvändigt i ett kunskapsintensivt yrke och ska vara en självklarhet och naturligtvis betalas av arbetsgivaren. Behovet för den enskilde läkaren kan variera över tid, därför ska man årligen upprätta en fortbildningsplan tillsammans med ansvarig chef. Denna fortbildningsplan ska ha sin utgångspunkt i verksamhetens och den enskildes behov.

Att distriktsläkarna har så lite fortbildning är mycket oroväckande och ska vara en varningsklocka för landsting och regioner. Dessutom framkommer det i enkäten att distriktsläkarna är mest missnöjda med sin fortbildning.

Redan i dag är det svårt att rekrytera och behålla distriktsläkare, och där är möjligheten till att fortbilda sig en viktig faktor. Sverige har en dåligt utbyggd första linjens sjukvård med för få distriktsläkare.
Nya vårdvalsmodeller växer upp som svampar ur jorden och ska lösa så många av problemen, men lyckas vi inte rekrytera distriktsläkare så faller mycket av förutsättningar för modellerna att lösa sina uppgifter. Dessutom måste läkarna som all annan personal kontinuerligt fortbildas för att upprätthålla och utveckla sin kompetens.

Landsting och regioner uppmanas av Läkarförbundet att avsätta 10 procent av läkarens budget till extern fortbildning och när man beslutar om ersättningar till de nya vårdvalsmodellerna måste resurser till personalens fortbildning avsättas. Med god fortbildning håller man hög kvalitet på vården och det vinner alla på – inte minst patienterna.

Benny Ståhlberg

Benny Ståhlberg
är ordförande i Distriktsläkarföreningen och andre vice ord­förande i Läkarförbundet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev