Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Du har mycket arbete framför dig, Lena Hallengren!”

Publicerad: 6 februari 2019, 06:00

Varmt välkommen till ditt nya jobb som socialminister, Lena Hallengren. Vi ansvarar för hälso- och sjukvården för över hälften av Sveriges invånare och vill gärna hjälpa till att genomföra viktiga reformer, skriver tre liberaler.


Varmt välkommen till ditt nya jobb som socialminister, Lena Hallengren! Det är ett av landets allra viktigaste uppdrag och vi är många som har höga förväntningar. Vi tre liberaler, som ansvarar för hälso- och sjuk­vården för över hälften av Sveriges invånare, vill gärna hjälpa till att genomföra viktiga reformer. Ska något bli gjort är det viktigt att du som socialminister har oss, de tre största regionerna, med dig.

Sjukvården ska vara en arbetsplats dit många vill söka sig – och stanna

De föregående fyra åren var tyvärr på många sätt förlorade år för svensk sjukvård på nationell nivå – reformerna uteblev. Istället lades fokus på att begränsa de privata vårdföretagens möjligheter att bidra till vården, när det inte rentav handlade om tomma symbolfrågor som att förbjuda privata universitetssjukhus. Vi är glada att januariavtalet, som ­möjliggjorde för den regering där du ingår att tillträda, strök ett tjockt streck över Reepalu-utredningen. Svensk sjukvård kan inte utvecklas om man aktivt motarbetar vårdgivare som i vissa regioner svarar för en tredjedel av vården – och som står för en stor del av utvecklingen och de nya idéerna.

Agendan för de närmaste åren måste innehålla några viktiga lösningar. En del av dem ingår redan konkret i januariavtalet. Annat diskuterar vi gärna vidare.

• Fast husläkare. Alla svenskar ska ha tillgång till en trygg primärvård som kan jobba långsiktigt och samordna olika vårdinsatser och behov, även när man behöver specialistvård. Den fasta husläkaren är central men i primärvårdsteamet ingår förstås också sjuksköterska, psykolog, dietist, fysioterapeut med flera. För att de vackra orden från olika håll ska bli verklighet krävs inte bara lagändringar utan också resurser för en rejäl primärvårdsreform. Regionerna måste få stöd till den viktiga omställningen – från sjukhusfokus till vårdcentraler.

• Bästa arbetsplatsen. Sjukvården ska vara en arbetsplats dit många vill söka sig – och stanna. Bristen på personal är den enskilt viktigaste orsaken till vårdköer och stängda vårdplatser. Arbetsmiljö som får medarbetare att trivas, och arbetsvillkor som belönar erfarenhet, kompetens och lojalitet är självklara mål. Att kunna välja mellan olika potentiella arbetsgivare är viktigt (och ytterligare en anledning till att inte motarbeta de privata). Regionerna behöver draghjälp för att till exempel förverkliga karriärtjänster för specialistsjuksköterskor.

• Vård i tid, som man får välja själv: Patientperspektivet – inte systemperspektivet – ska råda i vården. Den enskilde patienten ska ha rätt till vård i tid, och rätt att välja vård. De fristående vårdgivarna – privata företag och idéburna aktörer – är viktiga både för tillgängligheten och valfriheten. Kömiljarder behövs som incitament och pengarna ska premiera tillgänglighet i hela vårdkedjan, återbesök och rehabilitering.

• En god vård även för själen: Hälso- och sjukvården ska vårda hela människan. Psykiatrin behöver uppgraderas och byggas ut för att vi ska möta och mota det som i dag är den största grunden för sjukskrivning. Det behövs skärpta krav på evidens – stopp för föråldrade metoder i psykiatrin och påhittade terapeuter som i dag fritt kan öppna egen låda ”på stan” – och kompetens – med fler utbildade specialistsjuksköterskor till exempel. Allra viktigast är barnen och de unga. Ingen ska bollas runt, insatser måste samordnas även för dem med behov av vård och stöd från flera håll. Fast vårdkontakt måste införas också i psykiatrin och allra först i Bup!

• Digitalt, såklart: Vården ska bli modern – patienterna måste kunna komma i kontakt med vården och även utföra vårdtjänster via sin dator eller smarta telefon. Tekniken finns och utvecklas i rasande takt. Regelverk, och sjukvårdens it-system, måste hänga med. Ett självklart steg är en digital vårdgaranti – rätten för patienten att kontakta vården digitalt. Regioner kan gå före men de digitala rättigheterna måste finnas för patienter i hela landet!

Lena Hallengren, som du ser finns det mycket att göra. Vi tror och hoppas att du själv har en lista på problem att åtgärda och idéer på lösningar. Vi diskuterar gärna dem tillsammans. För bara tillsammans kan vi – nationellt och regionalt – lösa problemen, ta vara på möjligheterna och skapa den bästa möjliga hälso- och sjukvården för varje person i Sverige.

ANNA STARBRINK, JONAS ANDERSSON OCH GILBERT TRIBO

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev