fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Dubbla lönen för de mest erfarna och kompetenta”

En erfaren och skicklig medarbetare i vården ska få betydligt högre lön. Inför nationella kompetensstegar och bättre lönespridning, föreslår Lina Nordquist (L).

Publicerad: 6 september 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Lina Nordquist (L), sjukvårdspolitisk talesperson för Liberalerna.


Ämnen i artikeln:

LiberalernaLöner

Vården står inför avgörande utmaningar. Vårdköerna har vuxit sig långa, över 150 000 personer väntar i dag på att få sin vård, och många medarbetare går på knäna.  Sjukvårdens anställda tampas med problem som byråkrati, oanständigt föråldrade it-system och för få kollegor. I ett sådant läge är det lätt att föreslå omvälvande förändringar och kortsiktiga satsningar, i stället för att se ett av de största problemen.

Liberalerna vill satsa på de anställda och ge förutsättningarna som behövs för att ta oss ur krisen. Det är inte ovanligt att vårdpersonalen tvingas lägga nästan hälften av sin arbetstid på administration. Administration som innebär att de kan behöva skriva in samma uppgifter flera gånger. Detta i stället för att möta patienter som är i behov av vård.

Läs mer: Socialstyrelsen: Svårt att följa upp god och nära vård 

Med en skräpsits som denna är det inte underligt att människor överväger att lämna yrket. Problemen går dessutom långt bortom arbetsmiljön: löneutvecklingen i kvinnodominerade vårdyrken liknades av en sjuksköterska vid en uppochnervänd trött banan. Hennes poäng: lönen var rimlig från början, men vissnade efter några år och stannar sedan helt. Erfarenhet och kompetens syns inte i lönekuvertet. 

För att lösa problemen kommer andra partier med utspel om enorma omorganisationer, kortsiktiga statsbidrag med mera. Men, med detaljstyrande statsbidrag följer tidskrävande och kostsam återrapportering och uppföljning. Och med kortsiktiga pengar är det omöjligt att höja grundlöner eller tillsvidareanställa, pengarna kan dras in redan efter ett par år.

Det som ser bra ut på skrivbordet är inte nödvändigtvis vad människor behöver i verkligheten. Liberalerna vill istället ta ett omtag inom vården. Efter alla samtal, alla berättelser och all statistik är det för oss glasklart att det som kommer att korta vårdköerna och skapa en bättre vård är långsiktigt arbete för goda arbetsvillkor. Därför föreslår jag fyra huvudåtgärder:

1. En nationell, långsiktig, satsning på fler vårdplatser. Kortsiktiga satsningar riskerar att ge fler bidragsadministratörer, snarare än kunniga yrkespersoner. Staten behöver utlova decennielånga satsningar och Försäkringskassan ska från och med nu föra över medel till sjukvården, så att sjukskrivning förvandlas till vård och hälsa. 

2. Dubbla lönen för de mest erfarna och kompetenta. I alla yrkesgrupper ska det finnas goda möjligheter att vidareutveckla sig och göra lönekarriär. En erfaren och skicklig medarbetare ska få betydligt högre lön, även i kvinnodominerade yrken. Inför nationella kompetensstegar och bättre lönespridning. Så behåller vi fler i yrket.

3. Kunskapssatsningar för chefs- och ledarskap. Välmående arbetsplatser kräver goda chefer med mandat att styra sin verksamhet. Vi vill att Myndigheten för vård och omsorgsanalys ska sammanställa och sprida kunskap om hälsosam schemaläggning, återhämtningstid och skiftarbete. Det måste finnas marginaler så att man hinner med att ta lunchrast och toapaus.

4. Mindre skärmtid. En uppgift ska endast behöva dokumenteras en gång och oavsett var i landet man är så ska man kunna nå den patientinformation som behövs. Digitala stöd ska vara sammanhängande, standardiserade och användarvänliga. Ta bort tidstjuvar och låt vårdpersonal arbeta med vård.

Vårdens yrkesgrupper behöver andrum, inte kortsiktighet eller en enorm omorganisation. Problemen löser sig inte med ett enda Alexanderhugg, utan genom att vi beslutsfattare i varje steg funderar över hur vi kan skapa givande yrkesliv med tid för patienterna. Utan kunniga, engagerade yrkespersoner stannar vården. 

Med goda förutsättningar kan vi göra bristyrken till drömjobb och få bort vårdköerna.

Lina Nordquist, Liberalernas sjukvårdspolitiska talesperson

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LiberalernaLöner

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev