Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Dum slutsats att 200 allmänläkare försvinner

Publicerad: 18 februari 2009, 08:35

REPLIK Anders W Jonsson besvarar Elisabeth Zetterströms inlägg i Dagens Medicin nr 7/09.


Det är medveten desinformation från Elisabeth Zetterströms sida när hon påstår att den nyligen beslutade möjligheten till ersättningsetableringar kan göra att Sverige tappar 200 allmänläkare.

Jag är besviken över att hon, som företrädare för privatläkare, inte korrekt informerar om en viktig reform som kommer att öka det privata inslaget i svensk sjukvård utan bara tittar på den egna plånboken och kommer med direkta felaktigheter.

De privatläkare som under regeringen Bildt tilläts etablera sig på nationell taxa blev under de socialdemokratiska regeringsåren så sakteliga kvävda genom en fast åldersgräns och förbud mot att vid pension sälja praktiken vidare.

En av alliansregeringens många reformer för att öka mångfalden i sjukvården har därför varit att ta bort åldersgränsen för privatläkare och att ge dem möjligheten att sälja praktiken vidare vid pension.

Ett undantag har gjorts. Det handlar om allmänläkare. De allmänläkare som arbetar privat enligt nationell taxa kan fortsätta göra det så länge de vill. De kan däremot inte sälja sitt etableringstillstånd vidare. Orsaken därtill är att beslut har fattats som i princip öppnar mycket stora möjligheter för allmänläkare att etablera privata mottagningar inom ramen för vårdval. Regeringens bedömning har då varit att för en fungerande primärvård är det bättre att de unga allmänläkare som vill etablera en privatpraktik gör det inom ramen för vårdvalet och inte genom att ta över en pensionerad allmänläkares praktik kopplad till nationell taxa.

Det finns en grupp som är förlorare på det undantaget och det är förstås de pensionsmässiga allmänläkare som har haft privatmottagning på nationell taxa. De kan inte få lika mycket betalt för sin mottagning när de väljer att sälja den. Jag kan därför förstå att många i den gruppen är besvikna.

Att däremot hävda att regeringen tvingar alla allmänläkare på nationell taxa att gå över till vårdval är lögn. Att därför ställa frågan till den gruppen vad de gör om de tvingas in i vårdval och sen dra slutsatsen att Sverige förlorar 200 allmänläkare är bara dumt.

Det vore bättre om Zetterström sade som det var, nämligen att  Vi är besvikna över att inte likt andra privatpraktiserande kollegor kunna sälja vår mottagning vidare när vi går i pension . Det vore ännu bättre om hon såg det positiva i den förändring som nu sker inom svensk sjukvård där allt mer av den öppna hälso- och sjukvården övergår i privat drift och om hon bidrog positivt till att slåss för den utvecklingen. Alternativet till Alliansregeringens sjukvårdspolitik är nämligen mycket klar: Stoppa ersättningsetableringarna helt, återinför stopplagen, säg nej till vårdval och nej till ett ökat privat inslag i den svensk hälso- och sjukvården. Är det vad de privata allmänläkarna vill ha?

Anders W Jonsson

Anders W Jonsson
(c) är barnläkare och politiskt sakkunnig på statsrådsberedningen.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev