Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”E-hälsomyndigheten är redo att ta den rollen”

Publicerad: 6 november 2015, 06:00

Att sträva efter centralisering är ett föråldrat tänkande, skriver E-hälsomyndigheten i en replik på ett tidigare inlägg.


På dagensmedicin.se den 3 november kritiseras E-hälsomyndighetens remissvar på utredningen Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32). Eftersom utredningen utgör en viktig pusselbit i hur framtidens it-system för hälsa, vård och omsorg ska utformas är det angeläget att förtydliga E-hälsomyndighetens syn som återspeglas i vårt yttrande.

Utredningen föreslår åtgärder för en mer ändamålsenlig och säker informations-hantering i hälso- och sjukvården, på öppenvårdsapoteken och i socialtjänsten. Enkelhet, effektivitet och nytta för invånarna måste vara vägledande i det nationella e-hälsoarbetet. E-hälsomyndigheten har en samsyn med utredningen när det gäller den övergripande analysen, och är positiv till förslaget att stärka den nationella styrningen inom e-hälsoområdet.

Skribenten Ulf Jacobsson anser att myndigheten inte beskriver ”hur man avser att skapa ett modernt och heltäckande ekosystem för framtidens it-stöd för hälsa, vård och omsorg”. Det är dock inte en uppgift som ryms inom ramen för ett yttrande. E-hälsomyndigheten har i remissyttrandet, enligt gängse praxis, lagt fram våra synpunkter kring de många förslag som ryms i utredningens 520 sidor långa genomgång.

Skribentens slutsats är att sammanhållen vårdinformationslagring är lösningen på utmaningen att göra komplett och aktuell information tillgänglig. E-hälsomyndigheten har en annan uppfattning: Kraften i digitaliseringen som sker i samhället betyder att e-hälsoarbetet alltid sker mot ett rörligt mål. Att sträva efter centralisering är därför ett föråldrat tänkande.

E-hälsomyndigheten är redo att leda det nationella arbetet genom en såväl styrande som vägledande roll. Arbetet måste dock, med tanke på hur ansvaret för vård och omsorg är organiserat i Sverige, ske i samverkan med många aktörer.

Nästa fas i e-hälsoarbetet föreslår en uppbyggnad av en nationell samverkans-organisation för e-hälsofrågor. Här anser myndigheten att utredningens förslag är onödigt krångligt och vi förespråkar en förenklad modell. Vår önskan är att regeringen och huvudmännen träffar en politisk överenskommelse om det nationella e-hälsoarbetet; ansvarsfördelningen mellan stat och huvudmän behöver vara tydlig.

Det finns ett uttalat behov av ett helhetsgrepp.

Det finns ett uttalat behov av ett helhetsgrepp för att skapa en mer ändamålsenlig och säker informationshantering i läkemedelsprocessen. En gemensam och samlad bild av en patients ordinerade läkemedel skulle öka patientsäkerheten avsevärt. E-hälsomyndigheten vill därför få i uppdrag att utveckla, förvalta och tillgängliggöra en gemensam läkemedelslista för vårdgivare, apotek och patienter. Detta bör regleras i en ny lagstiftning.

Att utredningens förslag tydliggör E-hälsomyndighetens ansvar är bra – och det finns en bred enighet om att staten ska ha ansvaret för den nationella e-hälsoutvecklingen. E-hälsomyndigheten är redo att ta den rollen.

Relaterat material

”E-hälsomyndigheten saknar sjukdomsinsikt”

EVA REIMERS

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev