Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”E-hälsomyndigheten saknar sjukdomsinsikt”

Publicerad: 3 november 2015, 06:00

Ett modernt och heltäckande ekosystem för framtidens it-stöd för hälsa, vård och omsorg är vad som krävs, skriver Ulf Jacobsson.


Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landsting

I en tid då det finns en brett förankrad uppfattning om att dagens it-stöd är otillräckligt, motverkar ett effektivt arbetssätt och i många fall leder till dokumenterade kvalitetsbrister är E-hälsomyndighetens remissvar om Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32) oroväckande.

Ett stort antal omvärldsstudier visar att de goda exemplen för gott och fungerande it-stöd för hälsa, vård och omsorg i nästan alla fall utgår från lösningar med sammanhållen vårdinformationslagring. Interoperabilitet är viktigt i många sammanhang, men i första hand för tjänstebaserad informationsutväxling med det gemensamma datalagret. Betänk att de flesta av de studerade goda exemplen, trots att de ofta använder sig av ett enda journalsystem, alla har minst hundra kompletterande stödsystem för att optimera speciella kliniska processer, verksamhetsstöd, patientmedverkan och effektiv uppföljning och analys.

Trots detta framgår av E-hälsomyndighetens svar att man prioriterar de områden där nuvarande nationella aktörer har misslyckats i stället för att beskriva hur man avser att skapa ett modernt och heltäckande ekosystem för framtidens it-stöd för hälsa, vård och omsorg.

Det framtida it-stödet för hälsa, vård och omsorg har många viktiga intressenter, till exempel:

■ Patienten själv
■ Vårdgivarna
■ Vårdgivarnas huvudmän
■ FoU-världen
■ Medicinteknisk utveckling och uppföljning
■ Myndigheter

Jag ser inget alternativ till ett statligt huvudmannaskap.

Den statliga utredningen visar på ett utomordentligt sätt varför alla dessa intressenters behov måste tas till vara i en framtida e-hälsomiljö. Detta förstärks också av remissvaret från Sveriges Kommuner och Landsting. Alla ska ha tillgång till samma aktuella information i identifierbar eller pseudonymiserad form beroende på roll och rättigheter. Detta låter sig inte göras i en arkitektur som utgår från interoperabilitet utan kräver en sammanhållen lagringsmiljö i centrum.

Jag ser inget alternativ till ett statligt huvudmannaskap som kan ta det nationella ansvaret för den gemensamma utvecklingen. Men om det blir E-hälsomyndigheten krävs en bättre förståelse för uppdragets konsekvenser och också avsevärda resurs- och kompetensförstärkningar.

Hoppas därför att socialdepartementets ledning tar sitt ansvar och tar fram direktiv och allokerar resurser för en nationellt sammanhållen organisation med muskler och kompetens att stödja utveckling av ett modernt e-hälsostöd för framtidens hälsa, vård och omsorg.

Relaterat material

”Allt måste inte hamna i journalen”

ULF JACOBSSON

Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landsting

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev