Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Efter Macchiarini – dags för etisk uppstramning”

Publicerad: 3 februari 2016, 06:00

Macchiarini-fallet visar att det är dags att vi skapar etiska regler som eliminerar risken att något liknande drabbar andra patienter, skriver Kjell Asplund.


Ämnen i artikeln:

Karolinska universitetssjukhusetKarolinska institutetPaolo Macchiarini

SVT har i tre dokumentärer berättat om kirurgen Paolo Macchiarini och hans luftstrupsoperationer vid Karolinska och i Ryssland. Patienter har farit oerhört illa. Karolinska – varken sjuk­huset eller institutet – kan inte undgå att skadas.

Macchiarini-saken sätter fokus på en lång rad problem. Jag vill lyfta fram ett av dem: Man har opererat i gråzonen mellan reguljär sjukvård och klinisk forskning. I denna gråzon är dagens regelverk otillräckligt.

Svensk sjukvård ska bedrivas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Nya metoder som plastluftstrupar badade i stamceller kan ju inte sägas vara beprövad erfarenhet. Inte heller bygger ingreppen på erkänd vetenskap. Då är det väl fråga om klinisk forskning? Njaa … de som försvarat ingreppen har hänvisat till att det handlat om livräddande ingrepp inom sjukvårdens ram – därför har inget forskningsetiskt tillstånd sökts.

Här finns principiella frågor som handlar om mycket mer än bara Macchiarini och Karolinska. Statens medicinsk-etiska råd, Smer, har påbörjat ett projekt för att se vilka särskilda etiska frågor som gråzonen mellan klinisk forskning och vanlig sjukvård ställer. Utgångspunkten är att vi här behöver ett stramare regelverk, tydligt baserat på etiska grundprinciper.

Macchiarini-ärendet är spektakulärt och sorgligt – och oerhört lärorikt.

Gråzonsmedicinen kan ha olika benämningar, till exempel ”icke beprövade metoder” och ”klinisk innovation”. Det behöver inte gälla bara heroiska kirurgiska insatser. Det kan också handla om andra oprövade insatser, allt från viss typ av djup hjärn­stimulering och experimentella rehabiliteringsmetoder till nya former av psykoterapi. Det är synnerligen viktigt med innovation inom sjukvården. Men för att skydda patienter från skador och för att vården inte ska komma i vanrykte, är det lika viktigt att utvecklingen sker i etiskt godtagbara former.

I Smers pågående projekt tar vi upp en rad etiska frågor som många av de oprövade metoderna väcker. Några av dessa:

■ Finns det situationer då det är berättigat att pröva nya metoder i vården utan att det görs som klinisk forskning?
■ I dag behövs ingen etisk bedömning och uppföljning av nya metoder som tillämpas i vården utanför forskningsprojekt. Är det dags att här införa ett särskilt regelverk?
■ Om patienten riskerar att dö inom kort och det inte finns några effektiva etablerade behandlingsmetoder, bör det då finnas undantagsregler?
■ Kan man ställa upp etiska riktlinjer när man bör övergå från insatser hos enstaka patienter till formell klinisk forskning? Och när är det moget att gå från experimentell forskning till kliniska tillämpningar?
■ Hur ska man försäkra sig om tillräckligt informerat samtycke från patienten när det gäller nya metoder där kunskapsläget är mycket osäkert?
■ Kan man introducera ett regelverk utan att det hämmar den medicinska utvecklingen?
■ Om man vill skapa ett regelverk eller etiska rikt­linjer, vem ska då svara för efterlevnaden?

Den medicinska utvecklingen är oerhört snabb och den akademiska konkurrensen hårdnar. Det kommer att bli alltmer frestande för enskilda kliniker och för sjukhus- och universitetsledningar att ge sig in i gråzonsmedicinen. Macchiarini-ärendet är spektakulärt och sorgligt – och oerhört lärorikt. Det är dags att vi mer övergripande skapar etiska regler som eliminerar risken att något liknande drabbar andra patienter. Smer är angeläget om en öppen dialog kring dessa frågor.

KJELL ASPLUND

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev