torsdag23 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Elektrodress förbättrar livet för barn och vuxna med spastisk pares”

Publicerad: 31 maj 2013, 11:10

Det är svårt att se syftet bakom Mats Remiers angrepp mot Elektrodress, anser tre debattörer i ett svar till Mats Reimer.


Elektrodress är en ny uppfinning som förbättrar livet för barn och vuxna som lider av spastisk pares. Med hjälp av elektrisk muskelstimulering ges möjlighet till muskelavslappning för spastiska, stela och värkande muskler.

Barnläkaren och Dagens Medicinbloggaren Mats Reimer har ständigt attackerat Elektrodress i olika artiklar. Det är svårt att förstå syftet bakom hans angrepp. Han har tidigare anklagats för att ha dolda relationer till läkemedelsbolag. Kan det vara hans bevekelsegrund, eftersom användningen av Elektrodress innebär att vissa patienter kan minska medicineringen med t.ex. botox, som är ett nervgift? Så här skriver Maria Skinnargård  Vår dotter fick innan vi började elektrodressen botox i händer och armar var fjärde månad, efter starten av fria elektroder kunde vi öka botoxintervallen till 21 månader.

Reimers skriver  Tvärtom finns allvarliga tvivel om principen bakom dräkten överhuvudtaget fungerar. Sårbara grupper, som föräldrar till handikappade barn, bör skyddas från denna typ av reklam som utan saklig grund lovar att svåra handikapp kan lindras.  Reimer lyssna på Ulrika Jönsson som säger:  Efter tre månaders användande av elektrodressen hade min son fått förbättrad bålstabilitet och ökad balans, samt att felställningar i fötterna minskat dvs. Han kunde trampa ner hälarna i golvet, vilket ledde till att min son vid 6,5 års ålder lärde sig gå själv utan rullatorn. Idag två år senare går han numera alltid utan rullator inomhus.

Effekten bakom Elektrodress har prövats vid funktionsbedömningar, CPUP-mätningar, utvärderingar av oberoende sjukgymnaster och arbetsterapeuter; resultaten av mätningarna visar att metoden kraftigt dämpar spasticitet.  Petra Johansson, mamma till elektrodressanvändare skriver

"Emma har gått från flera gula o några röda områden till helt GRÖNT på CPUP mätningarna".

Några som också har utvärderat Elektrodressens effekt i sin yrkesutövning är Move&Walk, specialister på så kallad konduktiv pedagogik, så här skriver Eszter Horhath Thotne, grundare Move&Walk  Vi på Move & Walk har lång erfarenhet att bedöma och intensivträna barn med Cerebral Pares och har kunnat se tydliga förbättringar hos barn som använt elektrodress i samband med vår träning .

Reimer ser sin roll att bekämpa vidskepelse och icke fungerande medicinska metoder. Det är bra. Men tyvärr skiljer han inte på det som inte fungerar och nya hoppfulla metoder som är under utveckling, men som ännu inte hunnit skaffat sig tillräckligt med vetenskaplig evidens i den svenska sjukvården. Men så är det alltid med nya metoder inom medicinteknik. Entreprenörer hittar på nya metoder som förbättrar livet för många, men det tar tid innan det traditionella vetenskapssamhället bejakar nya metoder. Men vi, som har egna mycket positiva erfarenheter av metoden, kan ju inte sluta använda den för att det saknas ytterligare vetenskaplig evidens.

Under hösten 2013 startar en stor studie i Linköping/Borås där 24-30 patienter skall randomiseras i en dubbelblind studie på klinisk behandlingseffekt, samt en studie som pågår under längre tid för att utvärdera Elektrodressens hälsoekonomiska effekter. Metoden utvärderas av neurologer, rehabiliteringsläkare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter, som till skillnad från Reimer har specialistkompetens i utvärdering av spasticitet.

Reimer har tyvärr en ful ovana att medvetet missuppfatta den information han fått om metodiken bakom Elektrodress. Exempelvis "glömmer Reimer bort" all den evidens som finns för de parametrar och förklaringsmodeller som ligger bakom Elektrodress, dvs antagonisthämning med hjälp av lågfrekvent ström hos barn och vuxna med spasticitet. Reimer pekar på studier där man använder andra frekvenser och andra förklaringsmodeller än de frekvenser och förklaringsmodeller som används i Elektrodress, Mats Reimer gör allt för att misskreditera ett litet hjälpmedelsföretag med en ny lovande produkt, som kan hjälpa många till bättre livskvalité.

Vi som skriver denna artikel har alla mycket positiva erfarenheter av metoden bakom Elektrodress och känner oss närmast kränkta av Reimers misstro mot oss.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev