Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Elevhälsan utformas utan medicinsk expertis

Publicerad: 14 januari 2011, 09:05

I Vellinge kommun väger privatisering av kommunal verksamhet tyngre än medicinsk sakkunskap, skriver Henrik Thorsell, och Anders Cnattingius från Folkpartiet i Vellinge i en debattartikel om elevhälsans utforming.


I samband med den nya skollagen så genomför kommunerna en översyn av elevhälsan, så också i Vellinge kommun. Skollagen ger kommunerna relativt stor frihet i utformningen av elevhälsan. Det ställer dock krav på lyhördhet för medicinsk sakkunskap, på grund av skolhälsovårdens medicinska särställning.

Har kommunerna den insikten? Kanske utgör vår lilla kommun bara ett trist undantag? Om inte, så gör Socialstyrelsen bäst i att mycket noga följa utvecklingen inom skolhälsovården.

Låt oss med två exempel från vår kommun förklara varför. Vellinge kommun ligger i strykklass vad gäller tillgången till skolsköterskor. Det värsta enskilda exemplet utgör Sundsgymnasiet där 900 elever sedan länge har fått dela på två timmars skolskötersketjänst i veckan.

Den ohållbara situationen har föranlett skolsköterskorna att slå larm till Socialstyrelsen. Förslag om fler skolsköterskor har trots det konsekvent avvisats av kommunen, med hänvisning till kommunens ohälsotal. Det faktum att förebyggande insatser tar lika mycket av en skolsköterskas tid, oavsett ohälsotal, tillmäts ingen betydelse. I stället utformar tjänstemän elevhälsan utan att involvera någon medicinsk expertis. Samtidigt bryts delar av det nationella vaccinationsprogrammet ut från skolhälsovården till privata aktörer.

Man väljer att bortse från att vaccinationsprogrammet bäst genomförs inom en väl sammanhållen organisation. I Vellinge kommun väger nämligen privatisering av kommunal verksamhet tyngre än medicinsk sakkunskap.

Skolhälsovården utgör en hörnsten i folkhälsoarbetet, men det förutsätter en framsynt kommunledning. Vi menar att det ställer krav på en framsynt politisk ledning och tjänstemän som är lyhörda för medicinsk sakkunskap. Det är både oroande och frustrerande att konstatera att det brister i båda hänseendena i vår kommun. Låt oss hoppas att det är bara är i vår kommun som det brister.

Henrik Thorsell,
 ordförande, Folkpartiet, Vellinge.

Anders Cnattingius,
Folkpartiet, Vellinge.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News