Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”En fast allmänläkarkontakt skulle göra skillnad”

Publicerad: 22 november 2015, 08:00

Det är inte ”legevakt” som medfört en positiv utveckling av hälso- och sjukvården i våra nordiska grannländer, skriver Birgitta W Hammarström.


I Dagens Medicin nr 38/15 föreslår landstingrådet i Stockholm Ella Bohlin (KD) att Sverige ska införa det norska systemet med så kallad ”legevakt”.

Visst behöver vi i Sverige och i Stockholm se till att alla invånare har en tillgänglig fast läkarkontakt, precis som i Norge och Danmark. Detta har funnits i övriga länder i västvärlden sedan årtionden. Det bidrar till bättre folkhälsa, ger lägre sjukvårdskostnader och gör invånarna nöjdare med sitt sjukvårdssystem.

”Legevakt” innebär att de fasta allmänläkarna organiserar sin egen jour kvällstid och helger. I delar av Stockholms län har så skett sedan 20 år efter dansk modell. Det är inte ”legevakt”, utan fast allmänläkarkontakt, som medfört en positiv utveckling av hälso- och sjukvården i våra nordiska grannländer. Vårt svenska system haltar helt naturligt, då endast 16 procent av läkarna i vårt land är allmän­läkare, jämfört med dubbelt så stor andel i flertalet andra länder.

Trots att andelen allmänläkare är alltför låg, sköter Stockholms distriktsläkare/husläkare 56 procent av läkarbesöken (med mindre än 10 procent av vårdens resurser) och därmed större delen av oplanerade/”akuta” besök också. Vårdcentralerna är hårt belastade och värre tycks det bli 2016, då ersättningen ligger stilla på åttonde året.

Specialisterna i allmänmedicin på vårdcentralerna måste bli fler för att kunna ta emot större andel av de akutsökande. När­akuter med tillfälliga läkare öppna dagtid löser inga problem. Då tvingas patienten upprepa sin sjukdomshistoria precis på samma sätt som på akutmottagningen på sjukhus.

Det finns inga genvägar att utveckla framtidens sjukvård

De flesta går redan i dag till sin fasta allmänläkare på dagtid, då man önskar snar bedömning och till den lokala jourmottagningen kvällar/helger, när det behövs. Det är den fasta allmänläkarkontakten som bäst kan bedöma när inläggning behövs på geriatrisk klinik (med direktintag) eller akutsjukhus.

I Sverige har sedan årtionden rader av politiska beslut fattats för att utveckla primärvården till basen i hälso- och sjukvården, precis som i andra länder. Därmed blir den fasta allmänläkar­kontakten och distriktssköterskan den naturliga sökvägen i de flesta fall. Riksrevisorer och landstings­revisorer visar återkommande att den nödvändiga styrningen av resurserna dit via politiker uteblir.

Även externa bedömare liksom regeringens utredare har nyligen påpekat just detta. Dagens landstingspolitiker har här en viktig uppgift. Det brådskar. Det finns inga genvägar att utveckla framtidens sjukvård i Sverige och inte heller i Stockholm!

Relaterat material

”Dags för Sverige att ta över systemet med legevakt”

BIRGITTA W HAMMARSTRÖM

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev