Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”En framskjuten köplats ska inte vara till salu”

Publicerad: 7 januari 2020, 06:00

Farida al-Abani och Gita Nabavi, båda partiledare för Feministiskt initiativ.

Foto: Oscar Stenberg

Den offentligt finansierade vården måste bli så bra att ingen ser ett behov av att teckna en privat sjukvårdsförsäkring, skriver bland andra partiledarna för Feministiskt initiativ.


Vi har de senaste åren läst om utvecklingen i hälso- och sjukvården. Vi ser hur patienter drabbas, och hur situationen för personalen har förvärrats. De aktuella varslen oroar oss. Därför stöttar Feministiskt initiativ, Fi, sjukvårdsuppropet.

Platsbristen på svenska sjukhus är ett av vårdens största problem. Sverige har i dag enligt OECD lägst antal vårdplatser i hela Europa. År 2016 var antalet vårdplatser för Sverige som helhet 1,75 per 1 000 invånare enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, vilket kan jämföras med genomsnittet i EU på 5,3 platser per 1 000 invånare.

De fysiska platserna finns egentligen, men bemanningen saknas. För att uppnå säker vård måste vi bygga ut sjukvården där det behövs, öppna upp vårdplatser och ta hand om personalen, med arbetsvillkor och lön som gör att de vill och orkar stanna i vården. Bristen på vårdplatser leder till överbeläggningar, långa väntetider för behandlingar och bristande patientsäkerhet, med vårdskador och felmedicineringar som följd. Den stressiga arbetsmiljö som i dag råder på många avdelningar ger konsekvenser i form av personalflykt och höga sjukskrivningstal. Massuppsägningar kommer inte att underlätta situationen.

Det är inte endast en utökning av antalet vårdplatser som behövs för att komma till rätta med problemen inom svensk sjukvård. Genom förändringar kring hur vård prioriteras och organiseras kan trycket på vårdplatser minska utan att kvaliteten på vården äventyras. En satsning på primärvården måste till, där andelen av sjukvårdsbudgeten måste bli långt högre än dagens 17 procent. En sammanställning av forskningsläget visar att det ur både etiska, medicinska och hälsoekonomiska perspektiv lönar sig. Ökad tillgång till primärvård kan leda till lägre sjuklighet i befolkningen samtidigt som den förväntade livslängden ökar.

En väl utbyggd specialistvård inom allmänmedicin med god kontinuitet leder till att färre patienter med kroniska sjukdomar måste sjukhusvårdas i samband med försämringsepisoder, kvaliteten bibehålls och patientnöjdheten ökar – samtidigt som sjukvårdskostnaderna minskar jämfört med sjukhusbaserad vård. Genom de minskade överbeläggningar en utökad primärvård leder till kommer läkemedelsbiverkningar och vårdskador att minska, vilket ytterligare lättar trycket på vårdplatserna. En utbyggd primärvård främjar enligt forskning även en rättvis fördelning av vårdresurserna efter behov. För ingen patient med stort vårdbehov ska flyttas längre bak i kön på grund av att friskare personer med privata sjukvårdsförsäkringar går före.

Feministiskt initiativ anser att den offentligt finansierade vården måste bli så bra att ingen ser ett behov av att teckna en privat sjukvårdsförsäkring. En framskjuten köplats ska inte vara till salu – individens vårdbehov ska alltid styra.

Vården måste rustas upp – inte ner. Vi står bakom sjukvårdsuppropets krav; naturligtvis kan vi som samhälle sörja för god vård åt befolkningen.

Farida al-Abani, partiledare Feministiskt initiativ

Gita Nabavi, partiledare Feministiskt initiativ

Marielle Alvdal, läkare och kommunpolitiker, Fi Strömstad

Joar Alvdal, läkare och kommunpolitiker, Fi Strömstad

Cherry Batrapo, operationssjuksköterska och kommunpolitiker, Fi Lund

Andreas Mårtensson, sjuksköterska, Fi Malmö

Marcus Folkö Müntzing, sjuksköterska, Fi Örebro

Veronica Svärd, hälso- och sjukvårdskurator och forskare, Fi Stockholm

Kristin Sott, sjuksköterska, Fi Mölndal

Stina Sewén, sjuksköterska och kommunpolitiker, Fi Göteborg

Relaterat material

”En avlastning för den offentliga vården”

”Personer med störst vårdbehov nedprioriteras”

FARIDA AL-ABANI, GITA NABAVI, MARIELLE ALVDAL, JOAR ALVDAL, CHERRY BATRAPO, ANDREAS MÅRTENSSON, MARCUS FOLKÖ MÜNTZING, VERONICA SVÄRD, KRISTIN SOTT, STINA SEWÉN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev