Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”En helt oacceptabel utveckling”

Publicerad: 27 november 2019, 06:00

Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson för Moderaterna.

Foto: Anna Tärnhuvud/Bildbyrån

Det skulle vara klädsamt om socialminister Lena Hallengren (S) på Cancerdagen 2019 visar nationellt ansvar för de växande köerna, skriver Camilla Waltersson Grönvall (M).


Moderaterna driver sedan länge frågan om att Sverige ska ta fram och genomföra en ny uppdaterad nationell cancerstrategi. Bakgrunden är den snabba och positiva utvecklingen inom såväl diagnostik som behandling.

Alla cancerpatienter har rätt till vård i rätt tid på rätt plats och med rätt behandling. Så är det tyvärr inte i dag. Vid en genomgång av väntetiderna för alla cancerpatienter som ingår i de 31 standardiserade vårdförloppen så visar Regionala cancercentrum i samverkans sammanställningar att utvecklingen går åt fel håll. Av de 31 cancerdiagnoserna har väntetiderna (maximala ledtider) ökat jämfört med förra året gällande 22 diagnoser, fem är oförändrade och gällande fyra stycken har väntetiderna minskat.

Låt oss ta några konkreta exempel: Fyra av tio patienter med bröstcancer får sin vård i rätt tid. En av sju med prostatacancer får vård inom utlovad maximal väntetid. Av lungcancerpatienterna får en av sex sin behandlingsstart inom utlovad tid. Det är en helt oacceptabel utveckling. Och det skapar en helt onödig oro för såväl patienten som för anhöriga.

Det skulle vara klädsamt om socialminister Lena Hallengren, på Dagens Medicins seminarium Cancerdagen 2019, visar nationellt ansvar för de växande köerna och tar nationellt politiskt ledarskap i frågan.

I Moderaternas förslag till ny cancerstrategi finns en plan för etablering av Comprehensive Cancer Center vid några universitetssjukhus. Detta som ett sätt att säkerställa en hög kvalitetsstandard. Detta ska gälla heltäckande cancercenter som utmärks av såväl grundforskning som klinisk forskning, utbildning och kompetensutveckling av vårdpersonal och cancerförebyggande arbete. Det handlar också om ytterligare koncentration av avancerad högspecialiserad cancervård när så är befogat, för att säkerställa hög vårdkvalitet och patientsäkerhet.

Moderaterna vill också att kortandet av köerna inom cancervården prioriteras upp. Därför vill vi att det ska avsättas särskilda resurser i nästa års överenskommelse om kömiljarden, för att korta de långa köerna inom cancervården.

Regeringen måste också skyndsamt se över förutsättningar och möjligheter att avsätta särskilda resurser gällande införandet av nya cancerläkemedel. Därtill att det tas fram goda förutsättningar för att skapa ett nationellt kliniskt utvecklingscenter med inriktning på att samla in data, analysera och använda artificiell intelligens och DNA-sekvensering gällande olika cancersjukdomar. Verksamheten vid det nationella centret för molekylära biovetenskaper, Sci Life Lab Clinical Genomics, och vid Genomic Medicine Sweden som samordnar införandet av precisionsmedicin över landet, behöver en långsiktig finansiering.

Moderaterna är beredda att prestigelöst göra upp med regeringen om en uppdaterad framtidsinriktad nationell cancerstrategi som tar fasta på alla lovande möjligheter som finns och som är på väg fram. Alla patienter har rätt att kräva att politiken gör sitt yttersta för att vården och nya kraftfullare läkemedel och medicinteknik kommer alla till del på ett jämlikt sätt.

CAMILLA WALTERSSON GRÖNVALL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev