tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”En högklassig äldrevård är möjlig”

Pandemin kan användas som hävstång för förbättring, skriver sjuksköterskan My Eklund Saksberg och kommer med fyra förslag.

Publicerad: 11 januari 2021, 06:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

My Eklund Saksberg, legitimerad sjuksköterska med master i kvalitetsförbättring och ledarskap, adjunkt på sjuksköterskeprogrammet på Linköpings universitet.


Ämnen i artikeln:

Coronakrisen

Svensk äldrevård håller hög standard internationellt, men trots det står vi inför ett avgörande där förändring är nödvändig. Pandemin kan användas som hävstång för förbättring. Många bra förbättringsförslag har redan presenterats, exempelvis fler specialistutbildade sjuksköterskor eller fler läkare inom äldrevården, men det räcker inte. 

I det som behövs ytterligare ingår ett helhetsgrepp som angriper strukturella problem där frågor om organisationskultur, ledarskap och lärande organisationer krävs för en god och säker äldrevård inför framtiden.

Den kommunala äldrevården är sprungen ur en omsorgstradition, medan hälso- och sjukvård kommer från en naturvetenskaplig tradition. Dessa två behöver sammanlänkas för helhetssyn i vård och omsorg av äldre, både lag- och policystöd finns men implementeringen är inte klar. 

Oavsett regi av äldrevården uppstår det i det vardagliga vårdarbetet etiska dilemman, av vilka många bottnar i konflikter mellan de två traditionerna och där den äldre kan riskera att hamna i kläm. För arbetet krävs omdömesgill och specifik kunskap, tid för reflektion och lärande. Kommunerna saknar strukturer som fullt ut stödjer den typen av arbete. 

I förhållande till de lagstadgade kraven på god och säker äldrevård är resurserna ofta knappa. Det saknas material, tillämpning baserad på evidens, tillräckligt med tillförlitligt kvalitetsarbete, andel legitimerade i vårdteamen och hälso- och sjukvårdskompetens i ledningen. Bristerna kompenseras med administrativ och kontrollerande styrning, inte sällan in absurdum, på bekostnad av kärnverksamhet. Undersköterskor och vårdbiträden lämnas ensamma att lösa ett komplicerat uppdrag vilket äventyrar både arbetsmiljön och patientsäkerheten. 

Här följer fyra förslag som skulle förbättra äldrevården:

Interprofessionella team och personcentrerad vård. Integrera omsorg och hälso- och sjukvård. Bredda arbetslagen av undersköterskor och vårdbiträden till interprofessionella team med ökad andel sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeuter, läkare, socionomer och andra högskoleutbildade i verksamheterna. Låt de interprofessionella teamen ta det fulla patientansvaret genom att nyttja de legitimerade professionernas autonoma ansvar. Involvera den äldre och dennes närstående då vården väntas ske samskapande. Med ett tillitsbaserat arbetssätt där kunskaper i teamet tas tillvara kan kontinuitet skapas, förbättring- och kvalitetsarbete drivas och lärande ske i den dagliga yrkesutövningen. Använd digitalisering och välfärdsteknik på ett omdömesgillt sätt genom att satsa på robusta system.

Krav på hälso- och sjukvårdskompetens i ledningen. Med ett allt mer avancerat hälso- och sjukvårdsuppdrag behöver organisationen och ledningen svara mot behoven. Inför delat ledarskap i verksamhetsledning med höga krav på hälso- och sjukvårdskompetens jämte övriga ledningskompetenser. Den medicinskt ansvariga ledningen måste stärkas med läkare och med ansvarig för rehabilitering.

Kompetens och kunskapsutbyte med akademin. Hälso- och sjukvårdsuppdraget kräver att verksamheterna arbetar evidensbaserat. Öka andelen specialistutbildade bland de legitimerade professionerna och inför delade tjänster med kliniska adjunkter och kommundoktorander. Utveckla och öka samarbetet med akademin samt öka forskningsanslag för förbättrad vård av äldre.

Övergripande strategier. Fortsätt stärka samarbete mellan den regionala och kommunala vården. Utred frågan om kommunernas möjlighet att anställa läkare. Avlägsna all kostnadsdrivande administration och alla system som förhindrar enkla flöden och samarbeten. Ta fram strategier för patientsäker hälso- och sjukvård i kommunerna med nationell samordning. Låt myndigheter och intresseorganisationer bidra med lösningar och med tillförlitligt kvalitetsarbete.

 

My Eklund Saksberg, legitimerad sjuksköterska med master i kvalitetsförbättring och ledarskap. Lång yrkeskarriär som sjuksköterska och chef inom kommunal hälso- och sjukvård. Numera adjunkt på sjuksköterskeprogrammet på Linköpings universitet med bland annat uppdrag inom interprofessionellt lärande.

 

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll? Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Coronakrisen

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev