Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”En kraftig förstärkning av beredskapen”

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, är ålagda av Sveriges regioner att köpa och äga flygplan, skriver två debattörer från KSA i en replik.

Publicerad: 7 december 2020, 12:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ola Karlsson (M), styrelseordförande KSA. Peter Olofsson (S), vice styrelseordförande KSA.


Ämnen i artikeln:

Ambulanssjukvård

Henrik Johansson går återigen till angrepp mot Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA. Enligt honom är bristerna många: Det är fel med snabba jetplan (i varje fall om KSA äger dem), KSA har inte analyserat om Sveriges regioner menar allvar med sina beslut, det är för få baser när det gäller beredskap eller för många baser när det gäller kostnader, och eftersom flygplatser stängs skulle inte alla regioner behöva ambulansflyg.

Det Henrik Johansson kallar för en ”solid beredskapsnivå” innebär i dag för många regioner att akuta transporter inte kan utföras med flygplan, väntetiden kan vara 3 till 18 timmar. Det är varken patientsäkert eller tryggt.

KSA bildades 2016 av alla Sveriges 21 landsting och regioner för att bygga en organisation och beredskap som kan hjälpa hela Sverige, dygnet runt, året runt, också med akuta transporter. Det finns inte i dag och fanns inte 2016. Var för sig är varje region eller sjukvårdsregion för liten för att upphandla den beredskapen. Det måste ske gemensamt och det görs nu i KSA:s regi, på uppdrag av alla regioner i landet.

När nu KSA etablerar tre baser, Umeå, Arlanda och Landvetter, med beredskap dygnet runt, året runt, så innebär det en kraftig förstärkning av beredskapen i stora delar av Sverige. Även mindre regioner får nu tillgång till flyg i beredskap dygnet runt, man behöver inte vänta upp till 18 timmar för en transport. Vi tror att de allra flesta inser att en sådan kraftig ambitionshöjning också kostar pengar, att ständigt ha tre flygplan med två piloter och en sjuksköterska tillgängliga dygnet runt är inte gratis. Men det förstärker både den vanliga beredskapen och den katastrofmedicinska beredskapen.

Här måste en avvägning göras av kostnaderna för beredskapen jämfört med nyttan. Med dagens flygtimmar för ambulansflyg bedömer vi det inte motiverat med fler än tre dygnet runt-bemannade baser. Kommer regioner att efterfråga fler flygtimmar och högre beredskap kan KSA anpassa utbudet efter önskemålen.

Sverige är ett stort land, avstånden kan vara långa. Då är det viktigt med flygplan som snabbt kan transportera till exempel en brännskadad patient från Arjeplog till Akademiska sjukhusets brännskadeavdelning i Uppsala. Eller snabbt kan hämta donerade organ för att se till att svårt sjuka kan få ett bättre liv. Räddade liv genom snabba transporter är viktigt för oss och själva kärnan i KSA:s verksamhet.

Henrik Johansson tycks tro att allt blir bättre om KSA säljer flygplanen och i stället upphandlar ambulansflyg. KSA är ålagda av Sveriges regioner att köpa och äga flygplan, det var en av utgångspunkterna vid bildandet. Det finns också betydande risker och kostnader med den modell Henrik Johansson förespråkar. Privata företag kräver klart högre ränta på kapitalet än ett kommunalförbund, bara den delen skulle riskera en kostnadsökning med 20 till 30 miljoner kronor per år. Utan egna flygplan skulle KSA riskera att bara ha en eller två aktörer som anbudsgivare för hela tjänsten, det talar inte för låga anbud.

KSA har redan sett vad som kan hända när upphandlingar överklagas, risken finns att upphandlingen måste göras om med dels höga extra kostnader, dels risker för sjuka patienter om verksamhet inte kommer i gång. I Mellansverige har vi fått lära oss vad som kan hända vid byte av leverantör till den gemensamma varuförsörjningen. 

Modellen att fördela kostnader är inget KSA har hittat på. Det var en del i överenskommelsen mellan samtliga landsting och regioner när KSA bildades och ligger som en bilaga till förbundsordningen. Fördelningen bygger på att samtliga regioner är med och finansierar grundstrukturen och att kostnaderna för själva flygverksamheten debiteras regionerna efter hur mycket de nyttjar KSA:s tjänster. Och som vi skrev i vårt första inlägg: ”Kostnadseffektiviteten i KSA kommer att vara beroende av dels hur mycket regionerna totalt väljer att utnyttja KSA:s tjänster, dels också hur väl KSA lyckas optimera flygningarna.”

När Henrik Johansson letar fel och brister i det som till stora delar beslutades runt om i landet redan 2015 försöker vi i KSA:s styrelse och ledning verkställa den beställning Sveriges landsting och regioner gjorde då. Nämligen att se till att hela Sverige får tillgång till ambulansflyg i beredskap dygnet runt, att planen är snabba, moderna och anpassade för att ta med IVA-bårar, ECMO-utrustning (konstgjord lunga) och annan livsnödvändig utrustning. Att de kan bemannas med välutbildade piloter och specialistsjuksköterskor för att snabbt kunna transportera svårt sjuka så att de kan få rätt vård på rätt plats. Därför att de svårt sjuka behöver det och är värda det.

Ola Karlsson (M) styrelseordförande KSA

Peter Olofsson (S) vice styrelseordförande KSA

Replik på:

”När politiker lajvar flygbolag har det ett skyhögt pris” 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Ambulanssjukvård

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev