Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”En modern cancervård måste sätta patienten i centrum”

Publicerad: 4 februari 2018, 06:00

Låt inte fullt funktionsduglig utrustning gå till spillo när kliniker läggs ner, skriver en debattör.

Foto: Thinkstock

Medicinteknikens roll i sjukvården bör vara ett givet ämne för beslutsfattare att diskutera under Världscancerdagen, som infaller i dag söndag den 4 februari. Det skriver riksdagsledamoten Penilla Gunther (KD).


Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landstingKarolinska universitetssjukhuset

I dag är det Världscancerdagen. En dag som för många är förknippad med allt det lidande som orsakats av cancer, men också en dag då vi kan vara stolta över de framsteg som gjort att möjligheterna att bekämpa cancersjukdomar är mycket större än för bara några år sedan. I en debattartikel i Dagens Medicin nr 5/18 lyfter Bo Karlsson och Katarina Johansson den viktiga frågan kring att vi kan bli bättre på att dra nytta av de medicintekniska framstegen. Medicinteknikens roll i sjukvården bör vara ett givet ämne för beslutfattare att diskutera under Världscancerdagen.

Varje år diagnostiseras drygt 65 000 nya fall av cancer och antalet cancerfall per år ökar. Trots alla framsteg är cancer fortfarande en dödlig sjukdom. Så många som 40 procent av de drabbade lever inte fem år efter sin diagnos. Det är en andel som både kan och måste bli lägre.

Därför är det viktigt att cancervården fortsätter att utvecklas och utformas utifrån en helhetssyn på patientens behov och valet av terapi anpassas efter individen. Om behoven och resultatet av behandlingen står i centrum, blir det uppenbart att olika cancerformer inte kan hanteras på samma sätt.

Vi har en tendens att fokusera alltför mycket på läkemedel när vi diskuterar hur cancer ska behandlas. Men olika patienter behöver olika typer av terapi. Utan att sänka våra krav på tillgång till rätt läkemedel till rätt patient, måste vi höja blicken och se vilka andra delar som också behövs i vården.

Det handlar bland annat om att ligga i framkant även när det gäller tillgången till världens bästa medicinteknik, som är en ofta bortglömd del av lösningen på framtidens vårdutmaning. Hur satsningarna ser ut och de steg som tas i våra 21 landsting och regioner, är avgörande för vår framtida hälsa.

Vi har i dag en situation där patienter avlider i väntan på vård

Ett viktigt exempel är de viktiga satsningar på strålkanoner som kommer att göra Nya Karolinska sjukhuset världsledande på radioterapi. Men detta kommer inte att kunna hjälpa alla dem som finns i de långa vårdköerna. Vi har i dag en situation där patienter avlider i väntan på vård. I det läget måste vi sätta patientens bästa före byråkrati och systemfixering.

Samtidigt som Nya Karolinska med sin världsledande cancervård växer fram, riskerar de befintliga, fullt funktionsdugliga, strålkanonerna på gamla Radiumhemmet att stå oanvända för att sedan skrotas när byggnaderna rivs. Det skulle vara ett oacceptabelt slöseri med resurser, när utrustningen i stället skulle kunna vara i fortsatt bruk.

Jag hoppas därför att ledningen för Stockholms läns landsting tittar på möjligheterna att flytta utrustningen till en annan enhet så att de kan fortsätta att rädda liv i många år till.

När politiker, myndigheter, sjukvård samt patientföreträdare möts på Världscancerdagen för att diskutera dagens cancervård och framtidens behov, måste medicintekniken vara en del av den diskussionen. Den är en självklar och nödvändig del för att vinna kampen mot cancern.

Relaterat material

”Vet politikerna att klinikerna inte använder den senaste tekniken?”

PENILLA GUNTHER

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev