Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”En nationell sjukvårdsorganisation vore rätt väg att gå”

Publicerad: 10 februari 2017, 06:00

En nationell och professionellt styrd sjukhusorganisation och en förstärkt lokalisering av den patientnära vården och omsorgen är rätt väg för framtidens sjukvård, skriver Björn Ekman i en debattartikel.


Sverige har ett i grunden felorganiserat och överpolitiserat hälso- och sjukvårdssystem. Ett svagt regleringssystem, okunniga politiker och ineffektiva byråkrater har fått ta överhanden framför professionellt styrda vårdenheter. De svarta rubriker vi nu ser om sjukhus i stabslägen, sjuksköterskor som säger upp sig en masse och barnmorskor som har fått nog kan inte skyllas på tillfälliga förkylnings­tider. De är resultatet av ett system som uppvisar alla tecken på att närma sig ett sammanbrott.

Vad politiker och höga chefer än försöker att påstå så utsätts patienter för stora risker, som ett direkt eller indirekt resultat av grund­läggande brister i vårdens organisation och funktionssätt.

Om den här utvecklingen – även kallad ”Vård­krisen” i media – fortsätter och förvärras, vilket den med all sannolikhet kommer att göra, så kommer regeringen att så småningom bli tvungen att reagera. Regeringens vägar äro förvisso outgrundliga, men en kriskommission som lägger fram några mer eller mindre genomtänkta förslag och tvångsadministration av några sjukhus när alltför många patienter avlidit i någon kulvert är inte osannolika scenarier.

Vad politiker och höga chefer än försöker att påstå så utsätts patienter för stora risker.

På tal om outgrundlig så lät nyligen sjukvårds­ministern förstå att regeringen ser allvarligt på saken och ämnar allokera mer pengar till vården i form av en ”professionsmiljard”. Men att slänga goda pengar efter dåliga ner i tjugoen svarta hål är inte vad svensk vård är i behov av.

Det vore bättre om regeringen, tillsammans med professionerna och brukarna, satte sig ner och såg seriöst på frågan om hur svensk vård bör se ut för att möta de mycket stora, självpåtagna och andra, utmaningar som den står inför.

En sådan analys skulle visa på två saker när det gäller vårdens organisation: En grundläggande reform av sjukhusvården inom ramen för en nationell och professionellt styrd sjukhusorganisation och en förstärkt lokalisering av den patientnära vården och omsorgen.

En viktig grundläggande princip för valet av vårdens organisation är att den klarar av att hantera de inneboende intressekonflikter som finns mellan vårdgivarna, patienterna och finansiärerna av vården. En nationell sjukhusorganisation skulle kunna etableras i form av ett bolag som ägs och drivs gemensamt av dessa huvudparter.

Genom att parterna åläggs ett gemensamt ansvar inom ramen för en enhetlig organisation, skulle förutsättningarna kunna skapas för en rättvisare sjukhusvård där resurser, mänskliga och andra, utnyttjas effektivt. Övergripande beslut kring resursallokeringar och strategiska investeringar fattas av en kompetent och opolitisk styrelse baserat på kliniska, ekonomiska och vårdrelaterade faktorer som har hela landet i fokus. Inom ramen för denna organisation bör sjukhusen ges ökad självständighet att fatta beslut som rör deras egen verksamhet.

När det gäller den primära vården borde ansvaret (ej driften) föras ner till kommunal nivå. Få skulle dock ta ett sådant förslag på allvar givet de stora brister som många kommuner uppvisar redan i dag för skötseln av skola och social omsorg. Med all sanno­likhet behövs det även här en ny organisation som ges ansvar för den patientnära hälso- och social­vården. Den kritiska länken mellan den primära öppenvården och den avancerade sjukhusvården är bland annat en fråga om kompetent applicering av modern informationsteknik.

Dagens regionala modell har nått vägs ände och det är dags att se seriöst på Sveriges framtida hälso- och sjukvårdssystem.

Björn Ekman, docent i hälso­ekonomi vid Lunds universitet

BJÖRN EKMAN

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev