Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”En oroande inbromsning i utvecklingen”

Publicerad: 3 oktober 2019, 04:00

Peter Eriksson (MP), minister för internationellt utvecklingsarbete.

Nu ökar regeringen bidraget till Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria, skriver Peter Eriksson (MP), minister för internationellt utvecklingsarbete.


I dag, torsdag, beslutar regeringen om en ökning av bidraget till Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria, till 2,85 miljarder kronor för 2020 till 2022.

Stora framgångar i att minska spridning, behandla sjukdom och förbättra överlevnad och hälsa har gjorts under de senaste decennierna. Dessvärre syns en oroande inbromsning i utvecklingen, med ökat antal nysmittade i sårbara grupper och allvarlig resistensproblematik. Sverige kommer att agera för att hejda den utvecklingen, som dialogpartner och finansiär till Globala fonden, för genomförandet av Agenda 2030, en detaljerad agenda med 17 globala mål som antogs av FN:s alla medlemsstater 2015.

I mitten av 1990-talet insåg världen omfattningen av hotet som fattigdomsrelaterade sjukdomar utgjorde för människors hälsa och överlevnad. De katastrofala sociala och ekonomiska effekterna av aids men även malaria och tuberkulos var märkbar i de mest drabbade länderna. Antiretrovirala läkemedel fanns endast tillgängliga för höginkomstländer till en avsevärd kostnad.

Under ett decennium av aktivism och politiska påtryckningar för att minska fattigdomen i världen formades FN:s milleniedeklaration år 2000. Kravet på ett mer effektivt agerande mot aidsepidemin från FN:s sida ledde dels till att UNAIDS skapade 1996 och senare Globala fonden 2002. I dag 17 år senare kan vi se resultaten av Sveriges och andras bidrag, men framför allt den samlade politiska viljan att förbättra människors hälsa och överlevnad.

Sammantaget har Globala fonden bidragit till att 32 miljoner liv räddats. Dödlighet från hiv har halverats sedan 2005, mycket tack vare tillgång till bromsmediciner. Dödlighet i malaria har minskat med 60 procent sedan 2000 och flera länder är nu fria från malaria. Tuberkulos är den infektionssjukdom som skördar flest liv i världen i dag. Även om dödligheten minskat i jämförelse med millennieskiftet, är utvecklingen inte tillräckligt snabb.

Den 9 och 10 oktober samlar Frankrikes president Emmanuel Macron ledare och samarbetspartners från hela världen för att mobilisera fortsatt politiskt stöd och ytterligare finansiella resurser för de nästkommande tre åren.  Jag kommer att vara på plats i Lyon och presentera Sveriges ökade bidrag som kommer att vara 2,85 miljarder kronor över en treårsperiod. Målsättningen är att samla 136 miljarder svenska kronor för Globala fondens verksamhet under andra delen av strategiperioden 2020 till 2022 och för att uppnå målen i Agenda 2030:

■ minska dödstalen i de tre sjukdomarna med över hälften från 2017 till 2023
■ minska antalet som dör till följd av sjukdomarna från 2,7 miljoner 2017 till 1,3 miljoner människor 2023
■ minska smittspridningen med 42 procent, motsvarande 234 miljoner människor.

Trots de stora framsteg som hittills gjorts, finns nu risker för bakslag om inte världen agerar kraftfullt. Smittspridningen i hiv ökar bland tonårsflickor i Afrika och för få hivsmittade barn får behandling. För att lösa problemen krävs åtgärder för att bryta stigma, diskriminering och bristande egenmakt – faktorer som driver på epidemin.

Antalet insjuknade i malaria ökar igen. Barn under fem år dör i störst utsträckning. Resistens mot förebyggande myggmedel och effektiva läkemedel utgör svåra problem.

Tuberkulos är den infektionssjukdom som skördar flest liv i dag bland människor i fattigdom, diskriminerade och marginaliserade grupper. 10 miljoner smittas årligen och över 40 procent av dessa upptäcks inte. Samtidigt fortsätter de att sprida smittan. Resistens mot läkemedel är en central orsak.

För att nå de globala hållbarhetsmålen måste Globala fonden öka insatserna för prevention mot samtliga tre sjukdomar. Nysmitta måste förhindras. Evidens om vad som fungerar finns. Det krävs också ytterligare investeringar i hållbara system för hälsa i samarbetsländer, tillsammans med partners, för att nå det tredje globala målet om hälsa och välbefinnande (SDG3). Dessutom måste Globala fonden tydligt agera för att öka förutsättningarna för god och jämlik hälsa, även för de individer och grupper som utsätts för stigma och diskriminering, och som utestängs från grundläggande rättigheter.

Agenda 2030 är ett globalt åtagande. Sverige kommer att fortsätta agera genom Globala fonden för att fler människor ska kunna leva långa och friska liv.

PETER ERIKSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev