Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Ensidig satsning på spetsen återvändsgränd för forskning

Publicerad: 2 juni 2009, 13:10

Forskarkompetens måste värderas högre för att locka studenter till klinisk forskning, skriver fackliga företrädare apropå Olle Stendahls utredning.


Saco Vård består av elva Saco­förbund, vars 150 000 medlemmar är verksamma inom vårdsektorn. Gruppen har sedan våren 2008 arbetat med att förbättra villkoren för den kliniska forskningen och därmed för våra medlemmar.

Det senaste året har vi arbetat med att sprida vårt budskap. Vi ser nu med glädje att Olle Stendahls slutbetänkande i utredningen om den kliniska forskningen tar upp många av de ytterst viktiga frågor som vi har arbetat för. Särskilt glädjande är att tjänstestrukturen finns med som en grundläggande fråga genom att behovet av inrättande av forskartjänster, postdoktorstjänster och kombinationstjänster lyfts i utredningen.

Dock anser vi att Stendahl borde ha betonat några saker som är A och O för att förbättra förutsättningarna för den kliniska forskningen.

Till dessa hör vikten av att meritvärdet för forskning förbättras och hur detta påverkar möjligheterna att rekrytera nya forskare. Vi saknar också en diskussion om spets kontra bredd – hur viktigt det är att inte breddforskningen får stryka på foten för den mer kommersiellt gångbara spetsforskningen. Slutligen hade vi gärna sett att den viktiga frågan om vad som händer med den kliniska forskningen när sjukvården privatiseras hade lyfts till diskussion.

Många av dagens etablerade kliniska forskare hör till den stora 1940-talsgenerationen och går snart i pension – samtidigt som intresset för att forska kliniskt minskar. Behovet av nyrekrytering är därmed skriande.

Samtidigt visar undersökningar som Stendahl hänvisar till i sin rapport att unga läkare har en positiv syn på att ägna sig åt klinisk forskning, men att en sådan karriär anses för osäker och inte tillräckligt meriterande för att verkligen övervägas. Liknande undersökningar har genomförts vid flera av våra förbund med samma resultat. För att det i framtiden ska finnas kliniskt aktiva forskare måste det löna sig ekonomiskt att forska och forskarkompetens måste ses som en merit vid tillsättning av högre tjänster.

Att satsa på enbart spetsforskning blir som att bygga ett hus utan grund – det finns i längden ingenting att bygga vidare på. I dag råder brist på basresurser för den kliniska forskningen inom alla delar av vården som vi i Saco Vård representerar. Orsaken är dels en kraftig satsning på spetsforskning, dels en allmän åtstramning inom vården.

Om Sverige ska förbli ett konkurrenskraftigt land inom den kliniska forskningen är det inte rimligt att satsningar på några få spetsområden sker på bekostnad av bredden. En konkurrensutsatt bredd ger spets men ett ensidigt stöd till spets leder in i forskningens återvändsgränd.

Vårdval och ökad privatisering av sjukvården riskerar att minska tillgången till patient­material och försämra vård­personalens möjligheter att ägna sig åt klinisk forskning. Därför måste den kliniska forskningen finnas med som ett krav från landstingets sida redan vid upphandlingen av vårdinrättningar och regleras i avtal.

Annars riskerar vi att det inte ges någon möjlighet att ägna sig åt klinisk forskning på de kliniker som drivs i privat regi.

I och med Olle Stendahls utredning är Sverige på rätt väg när det gäller den kliniska forskningen, men vi får inte stanna upp här.

Om förslagen i utredningen genomförs i sin helhet och kompletteras av de punkter vi pekat på i denna artikel ser vi i Saco Vård en ljus och framgångsrik framtid för den kliniska forskningen.

Lars Ahlin
Roland Svensson
Eva Nilsson Bågenholm
Lena Haglund
Elisabet Rothenberg
Stina Berg
Christin Johansson
Ulrika Guldstrand
Anna Hertting
Carin Svensson
Anitha Wijkström

Lars Ahlin
är ordförande för Psyko­logförbundet.

Roland Svensson
är ordförande för Tandläkarförbundet.

Eva Nilsson Bågenholm
är ordförande för Läkarförbundet.

Lena Haglund
är ordförande för Förbundet Sveriges arbets­terapeuter.

Elisabet Rothenberg
är ordförande för Dietisternas riksförbund.

Stina Berg
är ordförande för Legitimerade kiropraktorers riksförbund.

Christin Johansson
är ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Ulrika Guldstrand
är ordförande för Logopedförbundet.

Anna Hertting
är ordförande för Sjukgymnastförbundet.

Carin Svensson
är ordförande för Farmacevtförbundet.

Anitha Wijkström
är ordförande för SRAT.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev