Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Erbjud äldre vaccin mot bältros, influensa och lunginflammation”

Publicerad: 9 december 2016, 06:00

Christina Tallberg, ordförande för PRO, och Christina Rogestam, förbundsordförande för SPF Seniorerna.

Foto: Jack Mikrut/Tomas Södergren

Låt Sverige få ett vaccinationsprogram för äldre, efter exempelvis brittisk modell, föreslår ordförandena för Sveriges två största pensionärsorganisationer, i en debattartikel.

Ämnen i artikeln:

VaccinInfluensa

Nu har säsongens influensavaccinering för äldre kommit igång på vårdcentraler och apotek. I samband med detta vill vi understryka att äldre precis som de allra yngsta har sämre immunförsvar och löper större risk för att drabbas av komplikationer vid sjukdom. Barnvaccinationsprogrammet är en av de största medicinska framgångarna i modern tid och dess fördelar har blivit väl dokumenterade. Men det finns inget motsvarande program för äldre.

Sjukdomar som kan förhindras med hjälp av vaccin har en stor inverkan på överlevnadsmöjlighet, allmän hälsa och livskvalitet även hos äldre. Ett större fokus på förebyggande vård kommer att spela en stor roll när vi ställer om för att klara av en växande åldrande befolkning. I Sverige består gruppen 65+ nu av nästan 2 miljoner personer. Men när förebyggande insatser som vaccinationer saknas innebär det inte bara mer lidande och död bland äldre, utan även ökade direkta och indirekta kostnader för att behandla dessa sjukdomar.

Svensk hälso- och sjukvård håller i många mätningar hög klass, men tyvärr skiljer vi oss mot våra europeiska grannländer när det gäller vaccinering av äldre. I Storbritannien, Frankrike och Nederländerna finns vaccinationsprogram för äldre. Sverige har halkat efter när det gäller förebyggande insatser för äldres hälsa. Det är inte acceptabelt i ett välfärdssamhälle.

Sverige har halkat efter när det gäller förebyggande insatser för äldres hälsa.

Framtiden för äldres vaccinationer håller nu äntligen på att ändras även i Sverige. Socialdepartementet har nyligen skickat ut ett förslag från Folkhälsomyndigheten på remiss om ett särskilt vaccinationsprogram för influensa- och pneumokockvaccination. Där föreslås att influensavaccination ska införas som ett nationellt särskilt vaccinationsprogram för äldre över 65 år och för riskgrupper. PRO och SPF Seniorerna stödjer detta.

Men när det gäller pneumokocker, som är bakterier som kan leda till luftvägsinfektioner såsom lunginflammation, föreslår Folkhälsomyndigheten inget särskilt vaccinationsprogram för äldre. Det finns heller inte någon bedömning av bältrosvaccination för äldre. Detta är en brist då bältros är en vanlig sjukdom bland äldre, vilken exempelvis kan orsaka kraftiga kvarvarande nervsmärtor och kognitiva nedsättningar.

SPF Seniorerna och PRO vill att Sverige ska införa ett vaccinationsprogram för äldre som innehåller samma vaccinationer som exempelvis programmet i Storbritannien, det vill säga vaccin mot influensa, lunginflammation och bältros. De här tre sjuk­domarna är instegsjukdomar som gör att en frisk individ i snabb takt kan bli vårdberoende och förlora sin tidigare hälsostatus.

Nu finns ett förslag från Folkhälsomyndigheten att i ett första steg ge alla äldre rätt till influensavaccination i ett särskilt nationellt vaccinationsprogram. Det är bra. Vi, SPF Seniorerna och PRO, kommer att arbeta för att även få in lunginflammation och bältros i detta program och därmed erbjuda Sveriges äldre jämlika förutsättningar för hälsa och sjukvård. Vi hoppas att sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) tar chansen att bli den minister som inför ett vaccinationsprogram för äldre!

CHRISTINA TALLBERG OCH CHRISTINA ROGESTAM

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev