söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Dagens Medicin Debatt: ”Erbjud alla över 65 år gratis pneumokockvaccin”

Vaccination skulle vara en vinst för hälso- och sjukvården i stort. Om färre tvingas söka vård frigörs resurser som kan läggas på andra patienter, skriver Karin Rågsjö (V).

Publicerad: 11 april 2023, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Karin Rågsjö, hälsopolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Foto: Agnes Stuber


Ämnen i artikeln:

VänsterpartietVaccin

Vaccination är ett effektivt och säkert sätt att bekämpa infektionssjukdomar. Vaccin skyddar den enskilda individen samtidigt som andra människor skyddas genom att smittspridningen minskar i hela befolkningen. För att vaccination ska fungera på bästa möjliga sätt krävs det att en stor del av befolkningen har ett stort förtroende för vaccinets verkan. Det är därför viktigt att Sverige har ett väl utvecklat vaccinationsprogram förankrat i forskning och vetenskap.

Enligt Folkhälsomyndigheten är pneumokocker den vanligaste orsaken till bland annat lunginflammation, som främst drabbar de yngsta och äldsta individerna. Vaccination mot pneumokocksjukdom har ingått i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn sedan 2009.

Läs mer: Vikten av kortison vid pneumoni vägs på guldvåg

Från och med december 2022 ingår vaccination mot pneumokocker i det nationella särskilda vaccinationsprogrammet för personer som ingår i riskgrupper och som är 75 år eller äldre. Folkhälsomyndigheten rekommenderar dessutom vaccination mot pneumokocker till personer som är 65 år och äldre. Trots det erbjuds inte gruppen vaccinet i det särskilda vaccinationsprogrammet.

I dag är vaccinationstäckningsgraden 36 procent för vaccin mot pneumokocker för personer över 65 år i Sverige. Det går att jämföra med Danmark som har en motsvarande vaccinationstäckningsgrad på 73 procent.

Dessutom tar många regioner ut en avgift för pneumokockvaccination. Risken med att avgiftsbelägga vaccinet är att det kommer att finnas människor som väljer bort vaccinationen av ekonomiska skäl. Vaccinationstäckningsgraden skiljer sig därför stort mellan olika regioner, och olika delar av landet, och är definitivt en klassfråga.

För enskilda krävs intresse, kunskap och initiativ för att göra egna val kring vaccinering, vilket får som följd att vaccinationsgraden är låg i vissa grupper. Inte minst är socioekonomisk status avgörande. Om vård och hälsa ska vara jämlik i Sverige, oberoende av inkomst eller geografisk hemvist, bör alla som är 65 år och äldre erbjudas kostnadsfritt pneumokockvaccin.

Att erbjuda personer över 65 år vaccin mot pneumokocker skulle skydda gruppen från svår sjukdom eller död i förtid och trycka ned smittspridningen i samhället. Risken för allvarlig sjukdom ökar med stigande ålder, oavsett andra riskfaktorer.

Vaccination skulle inte bara minska det personliga lidandet utan även vara en vinst för hälso- och sjukvården i stort. Om färre insjuknar och tvingas söka vård frigörs resurser som kan läggas på andra patienter.

För Vänsterpartiet är det självklart att säkra och kostnadseffektiva vaccin mot sjukdomar som innebär hög risk för allvarlig sjukdom ska erbjudas till äldre. Utöver Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination mot pneumokocker till personer som är 65 år och äldre utreder myndigheten även för tillfället möjligheterna till vaccination av äldre mot bältros.

Vi anser därför att det framöver ska utvecklas ett särskilt vaccinationsprogram för äldre där även vaccin mot bältros ingår, med Folkhälsomyndighetens utredning i beaktande. Som ett första steg anser Vänsterpartiet att pneumokockvaccination bör erbjudas till personer som är 65 år och äldre.

Karin Rågsjö, hälsopolitisk talesperson för Vänsterpartiet

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?
Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dagens Medicin Debatt

debatt@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

VänsterpartietVaccin

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev