Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Erbjud kostnadsfritt vaccin mot pneumokocker”

Dagens ordning, där en persons bosättningsort avgör om man får pneumokockvaccinet avgiftsfritt eller inte, är oetisk anser Acko Ankarberg Johansson (KD).

Publicerad: 26 augusti 2021, 03:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Acko Ankarberg Johansson (KD), riksdagsledamot och ordförande i riksdagens socialutskott.

Foto: Adam Wrafter


Ämnen i artikeln:

Vaccin

Under pandemin kan det inte ha undgått någon att vi måste göra allt som står i vår makt för att skydda äldre och personer i olika riskgrupper ifrån att drabbas av svåra infektioner. Vi kristdemokrater är därför angelägna om att riskgrupper ska få tillgång till vaccin som effektivt kan förebygga sjukdom och rädda liv. 

Säsongsinfluensavaccin erbjuds i hela landet till riskgrupper och äldre personer. Vaccin mot pneumokocker, som bland annat orsakar bakteriell lunginflammation, erbjuds också i hela landet. Men det är upp till varje region att besluta om vaccinet ska vara kostnadsfritt eller inte. Exempelvis erbjuder Stockholmsregionen vaccin mot pneumokocker kostnadsfritt för vissa grupper i samband med influensavaccineringen. I flera regioner förekommer avgifter, ibland upp emot 800 kronor för en spruta. Detta är en ansenlig summa för många äldre, särskilt om två personer i hushållet behöver vaccineras. 

Läs mer: ”Det råder samma rädsla inför en ny våg som i fjol”  

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner som lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Bakterien är också en av de vanligaste orsakerna till bakteriell hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Dessa sjukdomar kan drabba människor i alla åldrar, men pneumokockinfektioner drabbar främst de yngsta och äldsta. För de flesta äldre och personer i riskgrupper medför en pneumokockinfektion svår sjukdom och stora hälsorisker. 

Enligt Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens statistik insjuknar ungefär 1500 personer varje år i Sverige i pneumokocksjukdom. Av dessa avlider 1 till 2 procent vilket motsvarar 15 till 30 personer varje år. Vaccin mot pneumokocker skulle med andra ord kunna förebygga omfattande mänskliga lidanden och rädda liv. Skyddet ifrån vaccinet kvarstår upp till cirka fem år och kan därmed också bidra till att långsiktigt minska belastningen och kostnaderna inom sjukvården. 

Folkhälsomyndigheten bedömer att det är en kostnadseffektiv strategi att införa pneumokockvaccination med polysackaridvaccin, PPV, i ett särskilt vaccinationsprogram för personer som är 75 år och äldre. Baserat på den dokumenterade nyttan av vaccinet beslöt riksdagen, efter förslag från bland annat Kristdemokraterna, därför i november 2020 att ge ett tillkännagivande (en uppmaning) till regeringen om att personer över 75 år samt vissa riskgrupper bör erbjudas kostnadsfritt vaccin mot pneumokocker. 

Det har nu gått nio månader sedan riksdagens beslut, men regeringen har ännu inte agerat. Regeringens passivitet är anmärkningsvärd. Inte minst för att det är särskilt angeläget att minska risken för utveckling av lunginflammation under den rådande covid-19-pandemin där äldre utgör en riskgrupp. 

Hösten är snart här. Med den kommer en ökad risk för att drabbas av en pneumokockinfektion. Samtidigt kommer rapporter om att spridningen av deltavarianten av coronaviruset ökar. De sammantagna riskerna för att äldre och personer i olika riskgrupper ska drabbas av svår sjukdom är överhängande. 

Vaccin mot pneumokocker räddar liv och ska därför vara tillgängligt för alla. Enligt oss Kristdemokrater är dagens ordning, där en persons bosättningsort avgör om man får pneumokockvaccinet avgiftsfritt eller inte, oetisk. Det är glädjande att riksdagen har satt ner foten och vill ändra på detta. Men när ska regeringen agera och genomföra riksdagens beslut?

Acko Ankarberg Johansson (KD), riksdagsledamot och ordförande i riksdagens socialutskott

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Vaccin

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev