Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag18.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Erbjud studielön för att få fler barnsjuksköterskor

Publicerad: 9 April 2008, 04:30

Hoppas du skäms, Akademiska, nu när du fyllt 300 år, skriver Magnus Grabski.


Jag är grundutbildad sjuksköterska, men arbetar på barnsjukhuset i Uppsala. Jag har i dagsläget ingen specialistutbildning för att vårda barn. Det finns stunder då jag känner att jag saknar den kunskap man har som specialistsjuksköterska.

År efter år kan man läsa att landstinget erbjuder studielön om man läser till specialistsjuksköterska. Varje gång hoppas man att det ska vara möjligt att kunna läsa till barnsjuksköterska med studielön. Varje gång blir man lika besviken. Det är enbart studielön till dem som vill utbilda sig inom områdena operation, intensivvård och anestesi.

Precis som politiker har mantrat  skola, vård, omsorg , har landstinget sitt mantra  operation, intensivvård, anestesi , när man pratar brist på specialistsjuksköterskor. En brist man själv skapar. Bristen märks väldigt tydligt inom operation, intensivvård och anestesi för det är väldigt svårt som grundutbildad att verka inom de områdena. Men att som grundutbildad arbeta på en barnavdelning fungerar.

Nu får det vara nog! Barnsjukvård är en specialitet inom sjukvården. Det är dags att man inom sjukvården slutar se på gruppen barn som  små vuxna . Det är inga små vuxna vi vårdar. Jag kan under samma arbetspass träffa patienter från en månad upp till 19 år. Det krävs en stor kompetens att möta patienter i olika utvecklingsstadier med komplexa vårdbehov på grund av sjukdom.

Alla vårdavdelningar som vårdar barn borde ha sjuksköterskor med barnutbildning. Har man inte barn­sjuksköterskor visar man inte barnen den respekt de förtjänar i vården.

Nobab, Nordisk förening för sjuka barns behov, anser att personal med särskild utbildning att vårda barn, bättre klarar sin uppgift att arbeta med sjuka barn och dess föräldrar.

I den statliga Barnkommitténs slutbetänkande Barnets bästa i främsta rummet, SOU 1997:166, kan man läsa att man ska sträva efter att barn vårdas på barnkliniker med särskilt utbildad personal.

På Akademiska sjukhusets hemsida kan man läsa:  Barnsjukhuset är ett sjukhus för barn och ungdomar upp till 18 år. Barnen som vårdas här är alltid i centrum och omhändertagandet kännetecknas av värme och trygghet. Personalen är special­utbildad på barn och barnsjukhusets riktlinjer är att arbeta efter FN:s barnkonvention och NOBAB:s standard.

Personal som är specialutbildad på barn borde innebära en sjuksköterska med barnutbildning. Det finns enheter inom barnsjukhuset där det kan gå flera dygn utan att det finns en enda barnsjuksköterska i tjänst. Det finns enheter inom barnsjukhuset som vårdar barn som egentligen skulle vårdas på iva. Men de vårdas inte på iva på grund av platsbrist. De barnen får vara nöjda om de vårdas av en barnsjuksköterska ett arbetspass i veckan. Övriga arbetspass är det vi sjuksköterskor med grundutbildning som vårdar de barnen.

Som universitetssjukhus och regionsjukhus kan vi blicka ut mot våra samarbetspartner eller länssjukhusen. Det finns länssjukhus med 80 procent barnsjuksköterskor på barnavdelningarna. De här barnen behöver ibland specialistvård som vi vid Akademiska erbjuder. Men vi som ska vara specialisterna har ibland kanske 20 procent barnsjuksköterskor. Man kan ställa sig frågan om det är vi eller länssjukhusen som är specialisterna?

Det är dags att vakna upp. Det är brist på barnsjuksköterskor ute på golvet i vården. Någon brist på utbildningsplatser finns det inte. Däremot är det brist på sökande. En brist landstinget kan motverka genom att erbjuda sin personal att läsa specialistutbildningen med studielön. Ett erbjudande landstinget aldrig kommer att erbjuda sin personal, eftersom det i slutändan finns en inofficiell slogan man använder som skämt  små patienter = små pengar .

Hoppas du skäms, Akademiska sjukhuset, nu när du fyllt 300 år.

Magnus Grabski

Magnus Grabski
 är legitimerad sjuksköterska, fil kand och arbetar vid barnonkologen, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev