Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Ersätt dagens apoteksmonopol med kvalificerade småföretag

Publicerad: 28 maj 2008, 08:11

Svenska folket riskerar att få en mycket sämre apoteksmodell än vad resten av Europa har, skriver Göran Alsterlind.


Apoteken ska omregleras. Frågan är hur? Trots alla uttalanden om konsumenten i centrum är det samma gamla storskaliga, hierarkiska, cen­traliserade, expertorienterade, byråkratmodell som diskuteras - en mesallians mellan stat och storföretag.

Hade man gjort en analys av Apotekets 100 miljoner kundbesök varje år skulle man snabbt begripit vad som är fel i det gamla systemet. Hälften av kunderna har ingen kontakt med sjukvården, har inga recept och betalar apoteksbesöket ur egen ficka. De som behöver receptmedicin är allt från högspecialiserade patienter på sjukhus till rutinmässiga uttag av långtidsmedicin på det lokala apoteket. Vi behöver därför en rad olika typer av apotek med olika lokalisering, rådgivning, öppethållande och kompetens.

Av Apoteket AB:s årsredovisning kan man utläsa att företaget är en kosmetikhandel där 80 procent av vinsten kommer från annat än läkemedel. Sjukhusapotek är en förlustaffär och receptförsäljningen ger knappast något netto. Där finns det starka offentliga motparter som pressar marginalerna.

Vinsten kommer från konsumenter som betalar överpris på receptfria och kosmetiska produkter. Apoteket AB har lärt sig av de stora amerikanska kedjorna var lönsamheten ligger och förvandlar nu snabbt apoteken till kommersiella handelsplatser. Receptsidans lager krymps successivt och köerna ökar.

Dagens svenska apotek styrs också av en ensidig kostnadsminimering för landstingen för receptmediciner. För konsumenten betyder detta att vi har alldeles för få apotek. De som vill ha råd och diskutera styrs bort genom långa köer och hänvisning till telefon­köer. Öppettider begränsas.

I andra länder ser man apotek som något helt annat än i Sverige - ett lokalt kunskapscentrum för medborgarna där man kan lösa 80-90 procent av alla enklare hälso­problem snabbt och billigt.

Omkring 90 procent av alla apotek i Europa är sådana småskaliga lokalcentra. Till dominerande del ägs de av en professionellt utbildad apotekare. Med denna modell får man många fler apotek, hög professionell service och lokal förankring.

Sverige är på väg från ett statligt apoteksmonopol till ett oligopol av multinationella kedjor, alla med stordriftens nackdelar. Sämre service, uttunnad kompetens, dålig motivation, centralstyrning. Det finns inte heller några talespersoner för enskilda entreprenörer på apoteksområdet i Sverige. Därför riskerar svenska folket att få en mycket sämre apoteksmodell än resten av Europa.

Alla klagar på läkemedelsnotan men få verkar ha gjort en analys av läkemedlens ekonomi. Regeringen måste göra en samhällsekonomisk analys som inkluderar alla kostnader för läkemedlen. Men i dagens ”siloekonomi” ser man bara på landstings- och statsbudget.

Kommunernas, arbetsgivarnas, färdtjänstens, Försäkringskassans, individens och anhörigas kostnader beaktas inte.

Om vi vill ha lägre offentliga läkemedels­kostnader måste vi börja i konsumentledet och involvera de verkliga beslutsfattarna som i realiteten styr läkemedelssektorn. De äldre, 60+, äter nästan alla recept­läkemedel. Deras logik styr om de tar medicinerna, de utvärderar effekter och biverkningar, de sprider värderingar och kritik. Men ingen frågar dem vilka läkemedel som fungerar. Därför får samhället betala en onödigt dyr läkemedelsnota. Men skyll inte på konsumenterna. Felet finns i den trögrörliga byråkrati som styr sjukvården. Systemen måste brytas upp, öppnas för entreprenörer, decentraliseras, förenklas, förbilligas och förmänskligas.

Näringsminister Maud Olofsson (c) har nu chansen att ersätta ett statsmonopol med 1 000–1 500 kvalificerade småföretag i hela landet. Det handlar om något mycket viktigare är landstingens sparbeting – medborgarnas hälsa och produktivitet.

Några centrala förslag i en ny apoteksstruktur bör innehålla:

■ Fri etablering för kompetens­bärare.

■ Utförsäljning av huvuddelen primärvårdsapotek från Apoteket AB plus alla Apoteket Shop.

■ Möjlighet till uppdelning och specialisering i olika apotekstyper.

■ Specialsatsning på egenvård­s­apotek med farmaceuter för rådgivning.

■ Sjukdomsspecialiserade apotek.

■ Importapotek för internationella läkemedel.

■ Kvalificerade naturmedelsapotek.

■ Rådgivningsapotek för läkemedelsutredningar.

Listan kan göras lång om konkurrenshindren avlägsnas. I en ny apoteksstruktur är det kompetensen hos entreprenörerna och dem som ansvarar för den professionella servicen som är viktig för kunden. Och att denna finns tillgänglig på det lokala apoteket.

Göran Alsterlind

Göran Alsterlind
är apotekare och arbetar som ledningskonsult med framtidsfrågor.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev