Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Ersättningsetablering är värt att kämpa för

Publicerad: 13 februari 2008, 06:46

Dagens Medicin späder på oron hos de privatläkare som går på taxan, skriver Gunnar Welander.


I Dagens Medicin nr 5/08 kan man läsa om att ”Tusentals praktiker kan tvingas söka om etablering”. Artikeln är signerad Stefan Helte.

Jag har, vid upprepade till­fällen, haft kontakt med Helte och redogjort för bakgrunden till den uppkomna situationen. EU-kommissionen har i ett föreläggande till den svenska regeringen uppmanat densamma att inkomma med synpunkter då EU-kommissionen inte anser att tillsättandet av etableringar enligt lagen om sjukgymnastersättningen, LOS, respektive lagen om läkar­vårds­ersätt­ningen, LOL, följer EU:s direktiv.

Jag har vidare informerat om att Svenska privatläkarföreningens styrelse har, allt sedan vi fick känne­dom om ärendet, arbetat intensivt med frågan. Vi har haft möten med socialdepartementet och med alliansens företrädare i socialutskottet. Vår huvudlinje är att möjliggöra att en proposition om ersättningsetablering läggs i juni.

Att man vid ny- eller ersättningsetablering bör iakttaga EU:s krav på annonsering, transparens, icke-diskriminering­ och konkurrensutsättning finner vi rimligt och en ändring av texten i en kommande proposition som möjlig. Privat­läkar­kåren har en hög genomsnittsålder, på över 60 år, och många är de medlemmar som länge väntat på möjligheten att få lämna över mottagningen till en yngre kollega.

Stefan Heltes artikel späder dock i onödan på en redan djup oro hos våra medlemmar för hur det ska gå med deras etableringar.

Med all kraft arbetar vi för att ersättningsetableringen ska räddas och att andra eventuella ändringar av lagen kan ske i en senare fas. Svenska privatläkarföreningens styrelse har vid kontakter med socialdepartementet och riks­dags­leda­möter uppmanat dessa att resonera med kommissionen om stegvisa förändringar mot en långsiktig och hållbar lösning som inte ställer dagens privata sjukgymnaster och läkare inför ett ”worst case scenario”. Vi måste alla hålla i minnet det ansvar vi har för vården av patienterna.

Endast om EU-kommissionen verkligen kräver att alla etableringar ska konkurrensutsättas kan det beaktas, och då som en sista utväga för att rädda ”taxan”. Detta ersättningssystem bör utvecklas, inte avvecklas. I dag går drygt 1 000 läkare på taxan jämfört med 1996 då det var drygt 2 100. Återskapa dessa – av landstingen ”exproprierade” etableringar – så finns det över 1 000 nya etableringar att börja konkurrera om!

Det är viktigt att försvara den enda del av sjukvården som är nationellt reglerad, och som i sin tur utgör den enda konkurrenten till landstingen, och att försvara ett system där vårdgivaren bär ”kontraktet”.

Upphandlingsförfaranden gynnar enbart de stora drakarna, ägda av riskkapitalister, och ger inget utrymme för småföretagare inom vården.

Gunnar Welander

Gunnar Welander
är ordförande för Svenska privat­läkarföreningen.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev