Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ersättningsmodellen för Vårdval Hud leder fel”

Publicerad: 10 juni 2016, 05:00

Foto: Thinkstock

Vårdvalet må ha inneburit fördelar i form av kapade och försvunna vårdköer, men har också inneburit nackdelar särskilt för kroniskt sjuka, skriver Psoriasis­föreningen i Stockholms län.

Ämnen i artikeln:

Vårdval

Det har under den senaste tiden konstaterats att kostnaderna för Vårdval Hud rusar i Stockholms läns landsting. Det har också antytts att det till viss del beror på att privata vinstintressen fått härja fritt.

Psoriasisföreningen i Stockholms län driver en vårdverksamhet inom Vårdval Hud. Skälet är enkelt. När landstinget lade om sitt ersättningssystem år 2012 så gavs vi inget annat alternativ om vi ville finnas kvar som vård­givare.

I likhet med andra seriösa privata vårdgivare i Vårdval Hud vill vi påpeka att det är helt felaktigt att påstå att de skenande kostnaderna för vårdvalet bara beror på intäktsjakt för vinstutdelning, även om tendenser åt det hållet kanske funnits i något enstaka fall. I själva verket har vård­givarna patienten i fokus och inget annat. I Vårdval Hud finns också idéburna vårdgivare, där Psoriasis­föreningen i Stockholms län är en, vars överskott oavkortat går tillbaka till verksamheten.

Vårdvalet må ha inneburit fördelar i form av kapade och försvunna vårdköer, men har också inneburit nackdelar särskilt för kroniskt sjuka. Det mest påtagliga är att ett antal privatläkare, främst för att få ekonomi i verksamheten, gått ihop till större mottagningar som oftast förlagts till Stockholms innerstad. Denna koncentration har utarmat tillgången på bra hudsjukvård i resten av länet, med Psoriasisföreningens mottagningar som lysande undantag.

Principen för den nuvarande ersättningsmodellen i Vårdval Hud är ”rakt ackord”. Det innebär en direkt produktrelaterad ersättning som till sin utformning inte ger utrymme för något helhetstänkande kring patienten. Denna detaljstyrning gör också att systemet blir väldigt stelt. Rakt ackord fungerar kanske bra när man tillverkar spik och skruv, men dåligt när man vårdar kroniskt sjuka människor, som ofta har flera olika diagnoser och för vilka vårdbehovet oftast är regelbundet återkommande.

Rakt ackord fungerar kanske bra när man tillverkar spik och skruv.

Utformningen av vårdvalet har för dessa patienter medfört att de i än högre grad tvingas gå från specialist till specialist, till exempel mellan dermatolog och reumatolog med flera. Än mer konstigt framstår Vårdval Hud för vår verksamhet eftersom psoriasis numera enligt WHO:s Psoriasisresolution från år 2014 är en svår kronisk inflammatorisk sjukdom med en omfattande samsjuklighet. Följaktligen försöker vi så långt det är möjligt ta hand om ”hela” psoriasispatienten och har därför också timanställda reumatologer, trots att det inte ingår i Vårdval Hud.

Psoriasisföreningens föreslår i stället en ersättningsmodell liknande den som nu ska införas i primärvården. Den skulle innebära en större del fast ersättning och en mindre del som är produktrelaterad.

Det vore avsevärt mycket bättre både för samhället, som lättare kan förutse kommande kostnader, för vårdgivarna som får större möjligheter att individanpassa vården, samt sist men inte minst för den enskilde patienten som får en större kontinuitet med färre vårdgivare inblandade. Därmed uppnås en betydligt bättre vårdkvalitet som i slut­ändan också kan leda till kortare eller färre sjukperioder. Kroniskt sjuka söker oftast inte vård i tron att de ska bli helt friska, utan för att få en vård som gör att de trots sin sjukdom kan leva ett så normalt liv som möjligt både socialt och i yrkeslivet etc.

LARS ETTARP

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev