Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Ert raljerande hjälper inte patienterna

Publicerad: 28 november 2007, 05:00

REPLIK Använd era kunskaper för att förbättra vården, skriver Johan Fischer till Olof Nilsson och Olle Svensson.


Tvenne dominerande ortopediprofessorer har skrivit en ”satir” över den svenska ortopediska sjukvården i Dagens Medicin nr 45/07 som de kallar ”Ett anspråkslöst förslag…”. Rubriken anspelar på Jonathan Swifts ”A modest proposal…” (1729).

Som bekant angrep han det ytterst hårda engelska styret på Irland. Hans satir blev berömd, men livet blev sannerligen inte lättare för de irländska katolikerna.

Ni två ortopeder skiljer er fundamentalt från honom genom att just ni verkligen kan påverka vår sjukvård, eller skulle kunna göra det om ni ville/vågade/brydde er. Men för det krävs mod, tålamod och envist upprepande av sakargumenten. Exempelvis kan ni två se till att vår allmänna vanvård av åldringar med höft-frakturer upphör. (Operationsväntan är värst på stora sjukhus och det är en attitydfråga, ingen resursfråga.)

Ni två kunde också se till att skötsamhet honoreras, till exempel genom lönen, det vill säga att vardagsortopedi främjas i stället för möten och projekt med mera. Och andra verksamhets- och produktivitets-hämmande faktorer är legio, faktorer som mycket ofta går att göra något åt. Ni två borde också ha förstått att vårdgarantin är politikens sätt att försöka mildra era tillkorta­kommanden.

Ni borde skämmas!

Ert koketta raljerande hjälper inga patienter och gör era egna framtida tyckanden och göranden lättviktiga. Använd i stället den pondus som era titlar och era kunskaper ger för att främja attityderna till all vardags-sjukvård!

Ni båda - professorer och föreningsordförande – har en reell position att argumentera utifrån. Era insatser skulle kunna hjälpa åtminstone några patienter med bortprioriterade bagateller, till exempel med svår hallux rigidus.

I dag riskerar medborgarnas tillit till sjukvården att börja svikta. Det är er plikt, som offentliganställda och medborgare, att mota det, och det gör ni inte genom denna ”satir”.

Johan Fischer

Johan Fischer
är leg läkare, Nyhamnsläge.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News