Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ett program ger äldre en sammanhållen vård”

Vi moderater i Skåne vill gå före och starta upp ett program för äldrehälsa, skriver regionrådet Anna Mannfalk tillsammans med Camilla Waltersson Grönvall.

Publicerad: 13 april 2021, 03:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Anna Mannfalk (M), regionråd, Region Skåne. Camilla Waltersson Grönvall (M), Moderaternas socialpolitiska talesperson.

Montage: Fredrik Wennerlund (Camilla Waltersson Grönvall)


Ämnen i artikeln:

Äldreomsorg

Kvaliteten på vård och omsorg för äldre är en fråga som står allt högre på dagordningen för många i Skåne. Covid–19-pandemin och Sveriges bristande förmåga att skydda våra mest sköra invånare har satt fokus på frågan och bekymren beskrivs väl i rapporter från både Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, och Coronakommissionen. 

Samverkan mellan Skånes kommuner och Region Skåne via vårt hälso- och sjukvårdsavtal har varit en framgångsfaktor hittills under pandemin. Dessa avtal ska utvecklas tillsammans med förslag på nya reformer.

En säker och trygg äldreomsorg är beroende av att Sverige lyckas med frågan om överföring av information mellan statliga myndigheter, region och kommun, samt motstridigheter inom lagrum såsom Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. Det är orimligt att kommunerna inte kan överföra uppgifter om vem som är inskriven i hemtjänsten till regionen, för att lösa vaccinationen av dessa grupper. Detta vill vi lösa.

Några av de reformer för ett gott åldrande i Skåne och Sverige som vi dessutom vill genomföra är:

• Nationella kvalitetskrav för äldreomsorgen med skärpta sanktioner mot dåliga verksamheter.

• Förenkla biståndsbedömningen så att äldre snabbare kan få stöd, till exempel hemtjänst.

• Prioritera en sammanhållen vård för äldre med kroniska eller flera sjukdomar.

När det gäller den medicinska vården av de äldsta och mest sköra så måste kompetensen höjas. Den senaste kunskapen om att hindra och lindra sjukdomar måste komma patienter till gagn snabbare. Det handlar om att höja nivån i utbildningarna, men också om att ha en kontinuerlig kompetensutveckling av medarbetarna. Ansvarsutkrävandet måste dessutom vara skarpt för verksamheter som bedriver äldreomsorg i kommuner och regioner.

Det är viktigt att komma ihåg att vårdinsatserna görs i personers egna hem, även om detta hem finns i ett särskilt boende. Det är den boende som har bestämmanderätt över sin bostad och sitt liv på ett helt annat sätt än när man befinner sig på ett sjukhus i akut skede. För oss moderater är individens frihet att själv bestämma viktig liksom det egna ansvaret. Äldreomsorgen ska genomgående präglas av att service ges på den äldres villkor, enkelt och tydligt.

På samma sätt som det egna hemmet innebär ett större självbestämmande medför det större utmaningar för den som ska arbeta i detta hem. Bostäderna är sällan byggda för att hindra smittspridning som under pandemin, eller för att främja arbetsmiljön. Det är inte bara kommunens hemsjukvård som arbetar i personers hem utan även regionen med till exempel avancerad hemsjukvård, som ges till patienter i livets slutskede och till dem med svåra eller kroniska sjukdomar som cancer. 

Allt detta kräver samarbete mellan nationell, regional och kommunal nivå. För att nå en sammanhållen vård för äldre med kroniska eller flera sjukdomar vill vi moderater i Skåne går före och starta upp ett program för äldrehälsa på motsvarande sätt som vi har program för barnhälsovård. Det innebär för individen möjligheten att ha samma team runt sig över flera år och den trygghet det kan ge. Det innebär också ett konkret och hållbart förebyggande hälsoarbete för att undvika sjukdom genom kontinuerliga kontroller och tidig upptäckt och lindring av till exempel demens eller andra smygande sjukdomar. Moderaterna vill ge Skånes äldre en möjlighet till ett aktivt stöd för ett gott åldrande.

Anna Mannfalk (M), regionråd, Region Skåne

Camilla Waltersson Grönvall (M), Moderaternas socialpolitiska talesperson

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Äldreomsorg

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev