måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ett startskott för tvärprofessionellt studentsamarbete”

Publicerad: 31 augusti 2017, 05:00

Viviana Lundberg, ordförande Vårdförbundet Student, sjuksköterskestudent.

Tillsammans vill vi slå ett slag för att utöka det interprofessionella lärandet som ett led i att höja kvaliteten i vården, skriver debattörerna som representerar studenter från åtta utbildningar inom hälso- och sjukvård.

Ämnen i artikeln:

VårdförbundetFysioterapeuternaLäkarförbundetSvenska läkaresällskapet

Redan 2009 skrev professor Sari Ponzer med flera en artikel i Läkartidningen med titeln Framtidens sjukvård kräver interprofessionellt samarbete. Som studenter från flera olika hälso- och sjukvårdsutbildningar ställer vi oss frågan: Hur långt har vi kommit sedan dess?

Dagens sjukvårdsstudenter utbildas i stort sett helt professionsbundet. Trots detta förväntas vi efter examen kunna arbeta interprofessionellt i team, där ett välfungerande samarbete är en förutsättning för att säkerställa en god och patientsäker vård. Vi studenter upplever att det erbjuds alldeles för få övningstillfällen.

De interprofessionella lärandemoment som finns i dag sker främst inom ramen för så kallad verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Genom dessa ges framtidens vårdpersonal möjlighet att utveckla förståelse för varandras uppgifter och att öva på interprofessionell kommunikation, sam­tidigt som betydelsen av det egna kompetensområdet förtydligas.

Även om det finns flera olika utbildningsmodeller är de så kallade kliniska utbildnings­avdelningar, KUA, och kliniska utbildningsmottagningar, KUM, dominerande. Vårdförbundet Students rapport om VFU från 2016 bekräftar att majoriteten av de sjuksköterskestudenter som haft möjlighet att göra sin VFU på en KUA eller KUM var mer nöjda med sin placering jämfört med andra sjuksköterskestudenter.

Interprofessionella moment behöver vara en del av utbildningarna redan från början.

Detta räcker inte. Interprofessionella moment behöver vara en del av utbildningarna redan från början och kan lyfta kompetenser som är gemensamma för alla professioner som etik, gruppkommunikation och kunskap om hur svensk sjukvård är organiserad. KUA/KUM passar däremot bra längre in på utbildningen, när studenter har mognat i sina yrkesroller. Här är det viktigt att studenterna får öva på den egna professionens arbetsuppgifter, har handledare med rätt kompetens, samt att patientantalet är anpassat till antalet studenter i verksamheten.

Men alla studenter inkluderas inte i dagens interprofessionella samarbeten eftersom vissa lärosäten inte erbjuder interprofessionella lärande­moment. Detta kan exempelvis bero på om läro­sätet har tillräckligt många utbildningar eller om det lokala sjuk­huset har tillgång till en KUA/KUM med kapacitet att ta emot samtliga studenter. I många fall blir det därför slumpen som avgör om en student får möjlighet till interprofessionell övning under utbildningen. Vissa student­grupper har dessutom förbisetts och är i dag exkluderade från många interprofessionella sammanhang.

Vi som representerar studenter från åtta utbildningar inom hälso- och sjukvård är överens om vikten av interprofessionella lärande­moment. Ett ökat interprofessionellt lärande under utbildningen är ett viktigt led i att på sikt göra vården bättre så att vårdtagare får rätt insatser vid rätt tillfälle. Tyvärr saknas det i dag en tydlig struktur för hur de interprofessionella momenten ska genomföras i praktiken. Här vill vi särskilt lyfta psykologstudenternas möjlighet att delta i lärande­momenten i likhet med andra hälso- och sjukvårdsprofessioner på sina läro­säten.

Vår gemensamma vision är att alla medarbetare i vården ska ha den kompetens som krävs för att arbeta i välfungerande, interprofessionella team för att kunna ge personcentrerad vård. Ett led i att nå detta mål är att införa genomtänkta, professionsöverskridande moment i Sveriges hälso- och sjukvårdsutbildningar. För att återkoppla till frågan i början: Vi har kommit en bit på vägen, men vi har en bit kvar! Tillsammans vill vi slå ett slag för att utöka det interprofessionella lärandet som ett led i att höja kvaliteten i vården.

Viviana Lundberg, ordförande Vårdförbundet Student, sjuksköterskestudent, Emma Hagman, ordförande Sveriges arbetsterapeutstudenter, arbetsterapeutstudent, Gustav Hillert, ordförande Fysioterapeutstudenterna, fysioterapeutstudent, Anna-Theresia Ekman, ledamot Svenska läkaresällskapets kandidat- och underläkarförening, läkarstudent, Hampus Holmer, ordförande Svenska läkaresällskapets kandidat- och underläkarförening, läkarstudent, Alexander Tejera, ordförande Sveriges läkarförbund Student, läkarstudent, Linus Olsson Collentine, ordförande Sveriges psykologförbunds studeranderåd, psykologstudent, Sebastian Röhlcke, vice ordförande Sveriges psykologförbunds studeranderåd, psykologstudent, Axel Bergström, Slof- och SRAT-representant i Svenska logopedförbundets studentsektion, logopedstudent.

VIVIANA LUNDBERG, EMMA HAGMAN, GUSTAV HILLERT, ANNA-THERESIA EKMAN, HAMPUS HOLMER, ALEXANDER TEJERA, LINUS OLSSON COLLENTINE, SEBASTIAN RÖHLCKE OCH AXEL BERGSTRÖM

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev