Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”EU bör kraftsamla för att stärka cancerforskningen”

Publicerad: 26 november 2019, 11:39

Jessica Polfjärd (M), Europaparlamentariker och ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.

Foto: Fredrik Wennerlund

Moderaterna vill inom fem år dubblera de EU-medel som går till cancerforskning, skriver Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M).


Oktober, den internationella bröstcancermånaden, är över. Nu i november månad uppmärksammas särskilt prostatacancer. Kampen mot cancer måste alltjämt fortsätta. Därför är det välkommet att arbetet mot cancer nu kommer att bli en prioriterad fråga i Europaparlamentet under de kommande fem åren. Att utrota cancer är ingenting Sverige kommer att klara av på egen hand – därför måste vi gemensamt trappa upp arbetet mot cancer i Europa.

Cancer är dramatiskt på flera plan: Framför allt för den som drabbas och för dennes familj och anhöriga, men också sett till hur utbredd sjukdomen är. Fler än 150 miljoner människor i EU kommer att få en cancerdiagnos under sin livstid. Det motsvarar nästan var tredje person som bor i EU.

Hälso- och sjukvården är primärt medlemsländernas ansvar och den svenska vården håller generellt sett hög kvalitet. Det stora problemet är de långa väntetiderna inom vården. Bara hälften av alla kvinnor med bröstcancer får vård inom fyra veckor. Fler än hälften av alla män som drabbats av prostatacancer får vänta mer än 50 dagar. Därför är det avgörande att vi säkrar att alla får vård i rätt tid, genom både reformer och ökade resurser nationellt.

Ska vi på allvar klara att utrota cancern måste vi samtidigt samarbeta med andra länder.

I Europaparlamentet driver vi därför på för en europeisk strategi för att utrota cancer. I syfte att åstadkomma fler tidiga upptäckter, mer forskning och bättre behandlingar. För Moderaterna är några delar särskilt viktiga i strategin mot cancer:

Ökade resurser till cancerforskning och tydliga målsättningar. EU bör kraftsamla för att gemensamt stärka forskning och utveckling. Moderaterna vill inom fem år dubblera de EU-medel som går till cancerforskning. Exempelvis ökar kostnaderna snabbt för att forska på och utveckla nya läkemedel och det behövs ökade resurser för framtidens läkemedel. För att säkerställa att EU:s forskningsmedel används till ändamål som gör största nytta bör det inkluderas ett mål i forskningsprogrammet om att inom 20 år ska inte ett enda barn dö i cancer. Arbetet som bedrivs av ideella organisationer, inom civilsamhället, bör också inkluderas i strategin och premieras för deras viktiga arbete med cancerforskning.

Tillgängliggör nya behandlingsmetoder. Det behöver bättre säkerställas att nya behandlingsmetoder snabbare blir tillgängliga. Rutinerna för kliniska prövningar av medicinteknik behöver därför ses över. De kliniska prövningarna är kostsamma och leder till att godkännanden drar ut på tiden. Byråkratin för kliniska prövningar för små och medelstora företag måste därför minska.

Den gemensamma utvärderingen som sker på EU-nivå behöver bli mer omfattande så att samma slags prövning inte genomförs flera gånger, utan ett tydligt mervärde. Så undviks dubbelarbete och behandlingar når snabbare patienten. Det finns ett lagförslag om detta som i dagsläget är under förhandling. Det bör följas noga så att vi får ett effektivt och ändamålsenligt regelverk för utvärdering på plats, som fungerar för hälso- och sjukvården.

Bättre utbyte av ”best practice”. Det krävs också fler plattformar för utbyten av erfarenheter. Medlemsländerna har att lära av varandra. På vissa områden kan Sverige tjäna som inspiration och på andra behöver vi lära av andra. Exempelvis har Malta den högsta överlevnadschansen för bröstcancer i EU.

Forskning på och behandling av cancer måste vara högsta prioritet för Sverige och Europa. Att utrota cancer är en utmaning som berör hela vår kontinent. Vi behöver samla alla våra gemensamma krafter inom EU för att arbetet ska bli framgångsrikt – och det kan det bli; för det är bokstavligt talat livsviktigt.

JESSICA POLFJÄRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev