tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”EU:s förslag hotar svensk forskning”

Publicerad: 19 mars 2014, 07:00

Foto: Thinkstock.com

Professorerna Jonas F Ludvigsson och Anna-Carin Olin vädjar till svenska politiker om att försöka förändra förslaget.


Vi ser stora risker med EU:s nya dataskyddslag, General data protection regulation (GDPR), i den form som den föreslås få av Europaparlamentet. Förslaget riskerar att kraftigt hämma möjligheterna till medicinsk forskning i Sverige.

I oktober förra året antog utskottet Libe, European parliament committee on civil liberties, justice and home affairs, ett förslag till tvingande lagstiftning inom hela EU. Förslaget kommer om det blir verklighet att försvåra medicinsk forskning som rör till exempel samband mellan miljöfaktorer och sjuk­domar. Ännu är inte förslaget färdigt utan förhandlingar pågår med ministerrådet, med målsättningen att få till ett skarpt förslag före Europaparlamentsvalet i maj 2014. Den svenska regeringens engagemang de kommande veckorna är därför avgörande om vi vill värna svensk epidemiologisk forskning och utforma ett förslag som både tar hänsyn till individens integritet, och behovet av högkvalitativ medicinsk forskning.

Det finns goda skäl att skydda alla EU-medborgares personuppgifter, men man måste här göra skillnad mellan kommersiellt utnyttjande av personuppgifter och adressuppgifter, till exempel i syfte att skicka ut reklam, och forskningsändamål. De nationella registren – som cancerregistret, patientregistret, födelseregistret och läkemedelsregistret – kan länkas medelst personnumret och möjliggör då viktig forskning för att studera samband mellan olika exponeringar och sjukdomsutveckling, som till exempelvis studier av sambandet mellan intag av vissa mediciner under graviditeten och risk för fosterpåverkan.

Nationella hälsoregister ger också Sverige unika möjligheter att följa upp patienter och effekten av att införa nya behandlingar med ökad överlevnad som följd, men gör det också möjligt att upptäcka och kvantifiera biverkningar av behandlingar, till exempel narkolepsi efter svininfluensavaccinationen.

EU-parlamentets förslag riskerar att göra det omöjligt för svenska forskare att belysa nya frågor, som bygger på kunskap som inte fanns när data samlades in. Det är också högst osäkert i vilken utsträckning varje person som deltar i svenska register explicit måste ge sitt samtycke till forskning om parlamentets förslag går igenom. Om det nya förslaget kräver att varje enskild individ, av ibland hundratusentals individer i en studie, måste godkänna sitt studiedeltagande i en registerstudie omöjliggörs viktig forskning som kräver heltäckande register.

Vi ser också med stor oro på att EU-parlamentet i sitt förslag öppnar för att enskilda individer ska få avlägsna sina persondata ur register. Att få avlägsna sina personuppgifter är rimligt när det gäller register som förvaltas av privata och kommersiella aktörer men inte när det gäller nationella hälsoregister. I det senare fallet kan bortfall av individer som drar sig ur ett register leda till skevhet i data med i värsta fall helt felaktiga slutsatser till följd!

Vi ber svenska EU-parlamentariker att till­sammans med Sveriges regering arbeta för en förändring av nuvarande förslag så att register för forsknings och hälsoändamål lyfts ur förslaget, eller att EU ger enskilda medlemsstater rätten till särlagstiftning så att Sverige även fortsättningsvis kan använda de nationella registren till viktig medicinsk forskning.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev