Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Facket är inte hydran”

Publicerad: 23 juli 2019, 05:00

Herman Holm, psykiatriker i Malmö och Bengt Järhult, distriktsläkare i Ryd.

Det är inte de fackliga organisationerna vi ser som hydran utan den nedmontering av vården som nu sker, skriver Herman Holm och Bengt Järhult i en replik till Sylf.


Sylf:s ordförande Madeleine Liljegren och vi ser ut att vara överens om viktiga utgångspunkter. Ändå känns det som att vi trampat på ömma tår och blir anklagade för falska slutsatser. Men vi bekräftade bara bilden som 14 förtvivlade underläkare givit 5/6 i artikeln ”Nio månader efter examen funderar jag på att byta bana”. De skrev: ”Facket har inte förhandlat om lägstalöner och konkurrensen är stenhård.” Det var den kritiken vi fördjupade. I en osund intressegemenskap med de allt mer byråkratiserade och politiserade sjukvårdsledningarna i regioner och på SKL har Läkarförbundet bidragit till att tvinga ner de enskilda läkarna i underdånig reglering och toppstyrning à la New public management.

Det vi för fram är ju utöver kritiken mot facket andra brister, som toppstyrning av vården, industriellt tänkande och icke professionellt ledarskap. Sådant formar dålig arbetsmiljö för alla läkare, men särskilt för de som ska komma in i yrket. Detta är en mycket större fråga som inte låter sig lösas av att Sylf/Läkarförbundet pratar om att Läkarförbundet vill ha fler läkare som chefer och Sylf fler ST-ledarskapstjänster.

Svensk sjukvård har under vår tid genomgått en nästan total omstrukturering, i stort som smått. Mycket har varit bra – inte minst en stärkt ställning för patienten. Det vi vänt oss mot är det konsekventa marknadstänkande som nu råder. När vi startade vår bana blev man utifrån tidigare anställning inplacerad på en lönegrad enligt en övergripande förhandlad lönetariff. Den nuvarande ordningen är individuella löneförhandlingar för alla – inkluderande de nu aktuella blivande AT-läkarna. Resultatet kan sammanfattas som att de starka vinner.

De starka är i detta sammanhang de som skriker högst, hotar med att avgå, säger upp sig och byter tjänst ofta – och ibland också har en för arbetsgivaren unik kompetens. Slutsteget – som lagts till under de sista tio åren – är att efter att ha byggt upp en unik kompetens inom offentlig vård ta steget och arbeta för någon av de många hyrläkarfirmor som lockar med ”fördelar” som högre lön, mindre och flexibel arbetstid, flytta runt utan att ta ansvar för de problem som många fastanställda brottas med.

Incitamentet att göra ett bra arbete under sin stafettplacering saknas – det är köer och missnöje som bibehåller bemanningsfirmornas makt och ekonomiska vinster. Regionala politiker och tjänstemän har sällan mod att stå emot en allmänhet som klagar över bristande tillgänglighet. Att framför allt primärvården och psykiatrin drabbas av dålig kontinuitet och kompetens tycks inte vara så viktigt.

Det är nog detta som behöver tydliggöras och där kan vi, som Madeleine Liljegren skriver, ha gemensamma intressen och ett solidariskt förhållningssätt.

Det är inte fackliga organisationer eller arbete som vi ser som hydran i sammanhanget, utan den nedmontering av vården som nu sker. Vi har aldrig någonsin haft så många läkare anställda men trots detta har vi i dag mer köer, fler inställda operationer, sämre arbetsmiljö och så vidare. Vi har sett denna process för läkargruppen, nu ser vi den hända även för andra sjukvårdsutbildade.

Sjuksköterskor kommer nu genom bemanningsfirmor där hela operationslag kommer som ett ”team” och kostar skattebetalare 4-5 gånger mer. Vi talar samtidigt om stora förestående besparingar inom sjukvården. Minskningen av resurserna kommer att drabba de mest sjuka med minst makt – våra äldre och multisjuka.

Mot detta krävs facklig kamp samt en i grunden förändrad ledning och sjukvårdspolitik. Så låt oss tillsammans kämpa för våra patienters rätt till att slippa effekterna av ett system som nu håller på att haverera!

Relaterat material

”Det är enbart tillsammans vi kan visa på bristerna”

”Utmana den hydra som tagit makten över sjukvården”

HERMAN HOLM OCH BENGT JÄRHULT

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev