Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Fallpreventionen hänger lite i luften”

Nya globala riktlinjer för fallprevention sätter ljuset på framtida arbetssätt, skriver Marina Arkkukangas, forskning- och utvecklingschef i Sörmland, som vill se en satsning på området. (1 kommentar)

Publicerad: 11 oktober 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Marina Arkkukangas, leg sjukgymnast, doktor i vårdvetenskap, forskning- och utvecklingschef på Forskning och utveckling i Sörmland.

Foto: Lena Stenbrink


Ämnen i artikeln:

ÄldreomsorgFysisk aktivitetToppnyheter Kommunal Hälsa

Det har länge pågått ett arbete runt om i världen kring fallprevention. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tidigare haft uppdrag gällande fallprevention i Sverige, som därefter Socialstyrelsen tog över för att stötta fallpreventionsarbetet. 

I år meddelade Socialstyrelsen att 2022 är det sista året som de har uppdraget, känt i dag som Balansera mera. Men det finns inga tecken på att fallolyckor är på väg att minska som problemområde, tvärtom visar statistik i Europa att dödsfall och år med funktionedsättning på grund av fall stadigt har ökat sedan 1990-talet. Antalet fall och relaterade skador kommer sannolikt även att öka, delvis på grund av den demografiska utvecklingen, men även på grund av ökande prevalens av multisjuklighet, polyfarmaci och skörhet.  

Läs mer: Kraftsamling kring äldreomsorgen med nationellt kompetenscentrum 

Socialstyrelsen lyfter i sin senaste rapport att det varje år är cirka 100 000 personer som är 65 år och äldre som faller så illa att de behöver besöka sjukvården. Cirka 2 000 äldre personer avlider varje år till följd av fallolycka. År 2020 kostade fallolyckor bland äldre 16,8 miljarder kronor – varav 11,3 miljarder kronor var direkta kostnader för regioner och kommuner. Dessa underlag borde vara tillräckliga för att omfattande satsningar ska ske ute i regioner och kommuner.

Jag har under flera år lyft behovet av nationella riktlinjer för fallprevention, riktlinjer som kan brytas ner och användas i regioner och kommuner i Sverige. Det finns en gedigen kunskap som visar vad som är effektivt att satsa på. Några exempel på tidiga insatser som ligger högt upp på listan är träning (balans och funktionell styrka), att se över omgivningen samt att använda broddar. Men ämnesområdet är komplext och fallprevention ska utgå från varje enskild individ, multifaktoriella riskbedömningar samt multi-domäna åtgärder som skräddarsys utifrån identifierade riskfaktorer. 

Det är även viktigt att utgå från ett personcentrerat förhållningsätt där individen inkluderas och är delaktig. Detta lyfts nu även specifikt i de nya globala riktlinjerna som lanserades 30 september i år, framtagna av World Falls Task Force där 96 experter från 39 länder har deltagit i arbetet.  De framtagna riktlinjerna ger en tydlighet kring hur och för vem som olika fallpreventiva åtgärder kan användas, oavsett var man befinner sig i livet, baserat på den senaste kunskapen. 

Riktlinjerna lyfter vikten av utbildning för personal, för personen med fallrisk samt för anhöriga. Här kommer vikten av kompetensutveckling inom området in som ett medskick. Något som även lyfts fram är att instruktioner för träning ska genomföras av personer med kunskap inom området. Här kommer fysioterapeuter in som en viktig profession – forskningen visar tydligt att interventioner som leds av utbildad personal är mer effektiva.

I dagsläget hänger ämnesområdet lite i luften och ett omtag behöver ske. Nystartade Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg bör satsa på detta viktiga arbete. Vi kan inte längre sitta med händerna på ryggen, vi måste ut och börja applicera den kunskap som finns, på ett systematiskt och evidensbaserat sätt.

Marina Arkkukangas, leg sjukgymnast, doktor i vårdvetenskap, forskning- och utvecklingschef på Forskning och utveckling i Sörmland

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2022-10-13

Lite svårt att jobba fallpreventivt när regioner och kommuner inte satsar mer på rehabpersonal. Det är viktigare för dem att satsa på fler mellanchefer och HR. Konstigt att det ska krävas så mycket forskning innan man satsar på vårdpersonal men att satsa på andra mindre viktiga yrken inom offentlig sektor som inte har något med själva patientarbetet att göra verkar en självklarhet. Frustrerande och sjukt att de kommer undan. 

Arbetsterapeut

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev